Eriochilus là một chi lan đặc hữu của Úc. Các loài trong chi này có mặt ở Tây Úc, Nam Úc, Queensland, New South Wales, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Victoria, và Tasmania.

Eriochilus
Eriochilus dilatatus undulatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Orchidoideae
Tông (tribus)Diurideae
Phân tông (subtribus)Caladeniinae
Chi (genus)Eriochilus
R.Br.
Các loài
Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa[1]
Eriochilum Ritgen

Các chiSửa đổi

Các chi gồm:

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families
  2. ^ Bản mẫu:NSW Flora Online
  3. ^ Eriochilus dilatatus. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 
  4. ^ Eriochilus helonomos. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 
  5. ^ Bản mẫu:NSW Flora Online
  6. ^ Bản mẫu:NSW Flora Online
  7. ^ Eriochilus pulchellus. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 
  8. ^ Eriochilus scaber. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 
  9. ^ Eriochilus tenuis. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 
  10. ^ Eriochilus valens. FloraBase. Cục Môi trường và Bảo tồn (Tây Úc), Chính quyền Tây Úc. 

Tham khảoSửa đổi