Eup (phân cấp hành chính)

(đổi hướng từ Eup (đơn vị hành chính))

Eup hay ŭp là một đơn vị hành chính của cả Triều TiênHàn Quốc tương tự như đơn vị của thị trấn.

Eup
Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữeup
McCune–Reischauerŭp

Ở Hàn QuốcSửa đổi

Cùng với "myeon", "eup" là một trong những đơn vị của huyện ("gun"), và một số thành phố ("si") với dân số thấp hơn 500.000. Các thị trấn chính hoặc thị trấn trong huyện—hoặc thị trấn thứ cấp hoặc thị trấn trong vùng thành phố—được xem là "eup". Thị trấn được chia thành ấp ("ri"). Để hình thành một eup, mật độ dân số tối thiểu phải là 20.000 dân.[1][2][3]

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ “읍 邑” [Eup] (bằng tiếng Hàn). Nate / Encyclopedia of Korean Culture. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2009. 
  2. ^ “읍 邑” [Eup] (bằng tiếng Hàn). Nate / Encyclopædia Britannica. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2009. 
  3. ^ “읍 邑” [Eup] (bằng tiếng Hàn). Doosan Encyclopedia. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2009.