Fejervarya là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dicroglossidae, thuộc bộ Anura. Chi này có khoảng 40-45 loài và 15% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Fejervarya
Loài Ếch cua
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Dicroglossidae
Chi (genus)Fejervarya
Bolkay, 1915
Tính đa dạng
Some 40–45 species, but Xem trong bài
Loài điển hình
Rana limnocharis
Gravenhorst, 1829
Danh pháp đồng nghĩa
Minervarya Dubois, Ohler & Biju, 2001

Danh sách loài sửa

Nhóm F. limnocharis (chủ yếu ở Đông Nam Á)

Nhóm F. syhadrensis (chủ yếu ở Nam Á)

Incertae sedis

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.
  2. ^ a b c Manabu Kotaki, Atsushi Kurabayashi, Masafumi Matsui, Wichase Khonsue, Tjong Hon Djong,, Manuj Tandon & Masayuki Sumida (2008). “Genetic divergences and phylogenetic relationships among the Fejervarya limnocharis complex in Thailand and neighboring countries revealed by mitochondrial and nuclear genes” (PDF). Zoological Science. 25 (4): 381–390. doi:10.2108/zsj.25.381. PMID 18459820.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ a b c Mohammed Mafizul Islam, Naoko Kurose, MdMukhlesur Rahman Khan, Toshitaka Nishizawa, Mitsuru Kuramoto, Mohammad Shafiqul Alam, Mahmudul Hasan, Nia Kurniawan, Midori Nishioka & Masayuki Sumida (2008). “Genetic divergence and reproductive isolation in the genus Fejervarya (Amphibia: Anura) from Bangladesh inferred from morphological observations, crossing experiments, and molecular analyses”. Zoological Science. 25 (11): 1084–1105. doi:10.2108/zsj.25.1084. PMID 19267620.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

Tham khảo sửa

  Tư liệu liên quan tới Fejervarya tại Wikimedia Commons