Fibrobacter succinogenes

Fibrobacter succinogenes là một loài vi khuẩn phân giải tế bào trong chi Fibrobacter. Nó có mặt trong dạ cỏ của gia súc. Beta glucans là chất nền trong dạ cỏ và các sản phẩm của nó sau khi tiêu hóa bao gồm formate, acetate và succinate. Fibrobacter succinogenes hình thành các rãnh rộng đặc trưng trong cellulose tinh thể, và cũng dễ dàng tách ra khỏi chất nền của nó trong quá trình chuẩn bị mẫu.[1]

Fibrobacteres
Phân loại khoa học
Vực (domain)Bacteria
Ngành (phylum)Fibrobacteres
Lớp (class)Fibrobacteria
Bộ (ordo)Fibrobacterales
Họ (familia)Fibrobacteraceae
Chi (genus)Fibrobacter
Loài (species)F. succinogenes
Danh pháp hai phần
Fibrobacter succinogenes
(Hungate, 1950) Montgomery et al., 1988
Subspecies
Danh pháp đồng nghĩa
  • Bacteroides succinogenes Hungate, 1950
  • Ruminobacter succinogenes (Hungate, 1950) Prevot, 1966

Mối quan hệ chặt chẽ của Fibrobacter succinogenes với BacteroidetesChlorobi phylaSửa đổi

Các nghiên cứu phát sinh gen dựa trên trình tự protein RpoC và Gyrase B, chỉ ra rằng Fibrobacter succinogenes có liên quan chặt chẽ với các loài thuộc phyla BacteroidetesChlorobi.[2] Fibrobacter succinogenes và các loài từ hai loại phyla khác này cũng phân nhánh ở cùng một vị trí dựa trên ký hiệu được lưu trữ trong một số protein quan trọng.[3] Cuối cùng và quan trọng nhất, các nghiên cứu genom so sánh đã xác định được hai ký hiệu indels được lưu trữ (một chuỗi axit amin 5-7 trong protein RpoC và một axit amin 13-16 trong serine hydroxymethyltransferase) và một ký hiệu protein (PG00081) được chia sẻ duy nhất bởi Fibrobacter succinogenes và tất cả các loài từ BacteroidetesChlorobi phyla.[4] Tất cả các kết quả này cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng Fibrobacter succinogenes có chung tổ tiên với các loài BacteroidetesChlorobi không bao gồm tất cả các vi khuẩn khác, và những loài này nên được công nhận là một phần của siêu vi khuẩn FCB.[2][4]

Xem thêmSửa đổi

  • Fssl, một loại enzyme hạn chế được tìm thấy ở F. succinogenes
  • Danh sách các methanogens trong đường tiêu hóa của động vật nhai lại

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Palmquist, D.L. (1995). “Digestibility of cotton lint fiber and whole oilseeds by ruminal microorganisms”. Animal Feed Science and Technology. 56 (3–4): 231–42. doi:10.1016/0377-8401(95)00830-6.
  2. ^ a ă Gupta RS (2008). “The phylogeny and signature sequences characteristics of Fibrobacteres, Chlorobi, and Bacteroidetes”. Critical Reviews in Microbiology. 30 (2): 123–43. doi:10.1080/10408410490435133. PMID 15239383.
  3. ^ Griffiths E, Gupta RS (tháng 9 năm 2001). “The use of signature sequences in different proteins to determine the relative branching order of bacterial divisions: evidence that Fibrobacter diverged at a similar time to Chlamydia and the Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides division”. Microbiology. 147 (Pt 9): 2611–22. doi:10.1099/00221287-147-9-2611. PMID 11535801.
  4. ^ a ă Gupta RS, Lorenzini E (tháng 5 năm 2007). “Phylogeny and molecular signatures (conserved proteins and indels) that are specific for the Bacteroidetes and Chlorobi species”. BMC Evolutionary Biology. 7: 71. doi:10.1186/1471-2148-7-71. PMC 1887533. PMID 17488508.

Liên kết ngoàiSửa đổi