Ga Gangmae là ga đường sắt trên Tuyến Gyeongui. Nó đóng cửa vào tháng 7 năm 2009 và sẽ mở cửa lại vào tháng 12 năm 2014.

Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữGangmae-yeok
McCune–ReischauerKangmae-yŏk

Tham khảoSửa đổi