Gloeohypochnicium analogum

(đổi hướng từ Gloeohypochnicium)

Gloeohypochnicium là một chi nấm thuộc họ Meruliaceae. Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất Gloeohypochnicium analogum.

Gloeohypochnicium analogum
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Basidiomycetes
Bộ (ordo)Polyporales
Họ (familia)Meruliaceae
Chi (genus)Gloeohypochnicium
(Parmasto) Hjortstam
Loài điển hình
Gloeohypochnicium analogum
(Bourdot & Galzin) Hjortstam

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi