Hãng phim Phước Sang

Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân Việt Nam do danh hài Lưu Phước Sang sáng lập và làm giám đốc.

Hãng phim Phước Sang
Người sáng lậpLưu Phước Sang
Nhân viên chủ chốt
Lưu Phước Sang
Websitephuocsang.com

Những bộ phim của Hãng phim Phước SangSửa đổi

Tham khảoSửa đổi