Hậu Bổn là một thị xã cũ, tỉnh lỵ tỉnh Phú Bổn (tỉnh lỵ này còn có tên là Cheo Reo) thuộc khu vực bắc Cao nguyên Trung phần dưới thời Việt Nam Cộng hòa .[1][2] Hiện nay Hậu Bổn là trung tâm hành chính của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Lịch sửSửa đổi

Dưới thời Pháp thuộc, khu vực này nguyên là quận lỵ quận Cheo Reo, tỉnh Pleiku.

Năm 1962, quận Cheo Reo thuộc về tỉnh Phú Bổn được thành lập, đồng thời chia thành 3 quận mới là Phú Thiện, Phú Túc (nay là huyện Krông Pa) và Thuần Mẫn (nay tương ứng với huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và các xã phía nam của thị xã Ayun Pa ngày nay). Tỉnh lỵ tỉnh Phú Bổn đặt tại Cheo Reo, hay còn gọi là thị xã Hậu Bổn.

Sau năm 1975, tỉnh Phú Bổn giải thể, sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk và trở thành huyện Cheo Reo thuộc tỉnh Đắk Lắk. Thị xã Hậu Bổn chuyển thành thị trấn Cheo Reo, huyện lỵ huyện Cheo Reo.

Năm 1976, huyện Cheo Reo lại được chuyển về tỉnh Gia Lai - Kon Tum và đổi tên thành huyện Ayun Pa. Lúc này, thị trấn Cheo Reo bị giải thể.

Năm 1979, thị trấn Cheo Reo được tái lập với tên gọi mới là thị trấn Ayun Pa và là huyện lỵ huyện Ayun Pa.

Năm 2007, thị xã Ayun Pa được thành lập, thị trấn Ayun Pa cũ được chia thành 4 phường: Cheo Reo, Đoàn Kết, Hòa Bình, Sông Bờ thuộc thị xã Ayun Pa như ngày nay.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nguyễn Đình Đầu & Trần Văn Giàu. Phú Yên. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1997. Trang 101.
  2. ^ Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai: 1945-1975 (tập 1). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1996. Trang 20

Tọa độ: 13°24′8″B 108°26′47″Đ / 13,40222°B 108,44639°Đ / 13.40222; 108.44639