Cơ (họ)

họ
(Đổi hướng từ Họ Cơ)

(chữ Hán: 姬, Bính âm: Ji) là một họ của người Trung Quốc. Tuy chỉ xếp thứ 213 trong danh sách Bách gia tính nhà Tống nhưng đây là một trong họ có nguồn gốc cổ nhất của Trung Quốc, nó là họ của các vua nhà Chu, một trong những triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc. Theo truyền thống thì chỉ có vua Chu mới được mang họ Cơ,[cần dẫn nguồn] vì vậy có rất ít mang họ này, cho đến nay đây là một họ hiếm ở Trung Quốc.

Người Trung Quốc họ Cơ nổi tiếng

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa