Họ Cỏ biển (danh pháp khoa học: Posidoniaceae) là một họ thực vật có hoa. Nó chỉ chứa 1 chi có danh pháp Posidonia và có khoảng 2 tới 9 loài thực vật biển (gọi chung là "cỏ biển"), được tìm thấy trong khu vực Địa Trung Hải và xung quanh vùng bờ biển phía nam Australia.

Họ Cỏ biển
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Alismatales
Họ (familia)Posidoniaceae
Hutchinson
Phân bố của họ Posidoniaceae
Phân bố của họ Posidoniaceae
Genera

Hệ thống APG năm 1998 và hệ thống APG II năm 2003 công nhận họ này như là họ độc chi, được đặt trong bộ Alismatales, thuộc nhánh monocots. Website của APG đưa ra kết luận rằng 3 họ Cymodoceaceae, Posidoniaceae và Ruppiaceae tạo thành một nhánh đơn ngành. Các hệ thống phân loại cũ hơn đưa chi Posidonia vào trong họ Potamogetonaceae hay trong chính họ Posidoniaceae, nhưng coi thuộc về bộ Zosterales.

Phát sinh chủng loài sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG II, với họ Maundiaceae vẫn nằm trong họ Juncaginaceae còn họ Limnocharitaceae vẫn đứng độc lập.

Alismatales

Araceae

Tofieldiaceae

Hydrocharitaceae

Butomaceae

Alismataceae s.l.

Alismataceae s.s.

Limnocharitaceae

Scheuchzeriaceae

Aponogetonaceae

Juncaginaceae

Posidoniaceae

Ruppiaceae

Cymodoceaceae

Zosteraceae

Potamogetonaceae

Chú thích sửa

Tham khảo sửa