Họ Kèo nèo hay còn gọi là họ Cù nèo, họ Choóc hay họ Nê thảo (danh pháp khoa học: Limnocharitaceae) là một tên gọi thực vật ở cấp họ để chỉ một nhóm thực vật hạt kín. Họ này ít được các nhà phân loại học công nhận.

Họ Kèo nèo
Thủy quỳnh (Hydrocleys nymphoides)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Alismatales
Họ (familia)Limnocharitaceae
Takht. ex Cronquist, 1981
Chi điển hình
Limnocharis
Humb. & Bonpl., 1808
Các chi
Xem văn bản.

Hệ thống APG II năm 2003 (không đổi so với hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và đặt nó trong bộ Alismatales của nhánh monocots. Tuy nhiên, hệ thống APG III năm 2009 lại không công nhận họ này và đặt nó vào trong họ Alismataceae.

Các chi sửa

Họ này khi được công nhận thì chứa 3 chi với khoảng 8-12 loài thực vật thủy sinh[1][2].

Phát sinh chủng loài sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG II, với họ Maundiaceae vẫn nằm trong họ Juncaginaceae còn họ Limnocharitaceae vẫn đứng độc lập.

Alismatales

Araceae

Tofieldiaceae

Hydrocharitaceae

Butomaceae

Alismataceae s.l.

Alismataceae s.s.

Limnocharitaceae

Scheuchzeriaceae

Aponogetonaceae

Juncaginaceae

Posidoniaceae

Ruppiaceae

Cymodoceaceae

Zosteraceae

Potamogetonaceae

Liên kết ngoài sửa

  1. ^ Limnocharitaceae trong Flora of North America
  2. ^ Limnocharitaceae Lưu trữ 2009-02-01 tại Wayback Machine in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). *The families of flowering plants Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com Lưu trữ 2007-01-03 tại Wayback Machine