Họ Tiết xích (danh pháp khoa học: Stixaceae) là một họ thực vật hạt kín trong bộ Brassicales. Ba chi đặt trong họ này là Forchhammeria có ở Trung Mỹ, Stixis (bao gồm cả Roydsia) và Tirania có ở Đông Nam Á[1][2]. Các chi này trước đây từng được đặt trong họ Capparaceae, nhưng hiện nay người ta biết chắc chắn rằng chúng không thuộc về họ này[3][4][5].

Họ Tiết xích
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Rosids
Bộ (ordo)Brassicales
Họ (familia)Stixaceae
Doweld
Các chi

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy cho thấy chi Tirania có thể có quan hệ họ hàng gần với họ Gyrostemonaceae còn chi Forchhammeria có thể có quan hệ gần với họ Resedaceae[3][4][6], hoặc cả hai chi này có thể có họ hàng với họ Resedaceae[5]. Do vị trí của 3 chi này là chưa chắc chắn nên tính hợp lệ của họ Stixaceae là chưa chắc chắn.

Tại Việt Nam có 4 loài trong chi Stixis với các tên gọi như trứng cuốc, dây tiết xích và 1 loài là da ruồi hay rui e (Tirania purpurea).

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Stixaceae (Stixeae) trong APG. Tra cứu 21-2-2011.
  2. ^ GRIN Genera of Stixaceae
  3. ^ a ă Hall J. C., Sytsma K. J., 2000. Solving the riddle of Californian cuisine: Phylogenetic relationships of capers and mustards. American J. Bot. 87(6, suppl.): 132.
  4. ^ a ă Hall J. C., Sytsma K. J., & Iltis H. H. 2002. Phylogeny of Capparaceae and Brassicaceae based on chloroplast sequence data. American J. Bot. 89(11): 1826-1842.
  5. ^ a ă Hall J. C., Iltis H. H., Sytsma K. J., 2004. Molecular phylogenetics of core Brassicales, placement of orphan genera Emblingia, Forchammeria, Tirania, and character evolution. Syst. Bot. 29(3): 654-669, doi:10.1600/0363644041744491.
  6. ^ Hall J. C., Sytsma K. J., 2002. A new placement of members of tribe Stixeae (Capparaceae) based on DNA sequences. P. 126, trong Botany 2002: Botany in the Curriculum, Abstracts. [Madison, Wisconsin.]