Henuttawy

trang định hướng Wikimedia
Henuttawy
bằng chữ tượng hình
V28W10
t
N17
N17
B1

Henuttawy (còn được viết là Henttawy hoặc Henuttaui) là một cái tên được đặt cho nhiều phụ nữ quý tộc, vương thất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Tên này mang ý nghĩa là "Công nương của Hai vùng đất".