Imerinaea là một chi thực vật có hoa đơn loài của họ Lan. Loài duy nhất là Imerinaea madagascarica và là loài đặc hữu của miền bắc Madagascar. It is lithophilic and grows in shady areas under trees among mosses and lichens.

Imerinaea madagascarica
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Vandeae
Phân tông (subtribus)Polystachyinae
Chi (genus)Imerinaea
Schltr.
Loài (species)I. madagascarica
Danh pháp hai phần
Imerinaea madagascarica
Schltr.

Tham khảoSửa đổi

  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press
  • Berg Pana, H. 2005. Handbuch der Orchideen-Namen. Dictionary of Orchid Names. Dizionario dei nomi delle orchidee. Ulmer, Stuttgart
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2009). Genera Orchidacearum 5. Oxford Univ. Press.