Ornithopoda /ɔːrn[invalid input: 'ɨ']ˈθɒpədə/ là một nhóm các loài khủng long thuộc bộ Ornithischia, các loài cổ nhất là những khủng long nhỏ, đi hai chân ăn cỏ, chúng phát triển đến khi trở thành một trong những nhóm khủng long phát triển nhất vào kỷ Creta.

Ornithopoda
Thời điểm hóa thạch: Jura sớm - Creta muộn, 200–65 triệu năm trước đây
Ornithopods jconway.jpg
Nhiều loại khủng long ornithopoda khác nhau.
Trái xa: Camptosaurus, trái: Iguanodon, giữa xa: Shantungosaurus, giữa gần: Dryosaurus, phải: Corythosaurus, phải xa (nhỏ): Heterodontosaurus, phải xa (lớn): Tenontosaurus.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Dinosauria
Bộ (ordo)Ornithischia
Nhánh Cerapoda
Nhánh Ornithopoda
Phân nhóm[1]
Đầu của một số loài Ornithopoda.

Phát sinh loàiSửa đổi

Phát sinh loài theo Zheng và đồng nghiệp, 2009.[2]

Cerapoda


OthnieliaHypsilophodonJeholosaurusYandusaurus
OrodromeusZephyrosaurusMarginocephalia


PachycephalosauriaCeratopsiaOrnithopoda


AnabisetiaBugenasauraThescelosaurusTalenkauen
GasparinisauraParksosaurusIguanodontia


RhabdodontidaeTenontosaurus


T. tillettiT. dossi

DryosauridaeAnkylopollexiaPhát sinh loài theo Butler et al, 2011.[3]

Cerapoda

Marginocephalia


PachycephalosauriaCeratopsiaOrnithopoda


OrodromeusHypsilophodonZephyrosaurusYandusaurus


Jeholosauridae


ChangchunsaurusJeholosaurus


GasparinisauraParksosaurus


BugenasauraThescelosaurusIguanodontia


Talenkauen
Anabisetia
RhabdodontidaeTenontosaurus


T. tillettiT. dossi

DryosauridaeAnkylopollexia
Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Holtz, Thomas R. Jr. (2012) Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages, Winter 2011 Appendix.
  2. ^ Zheng, Xiao-Ting; You, Hai-Lu; Xu, Xing; Dong, Zhi-Ming (ngày 19 tháng 3 năm 2009). “An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures”. Nature 458 (7236): 333–336. PMID 19295609. doi:10.1038/nature07856. 
  3. ^ Richard J. Butler, Jin Liyong, Chen Jun, Pascal Godefroit (2011). “The postcranial osteology and phylogenetic position of the small ornithischian dinosaur Changchunsaurus parvus from the Quantou Formation (Cretaceous: Aptian–Cenomanian) of Jilin Province, north-eastern China”. Palaeontology 54 (3): 667–683. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01046.x. 

Liên kết ngoàiSửa đổi