Kolpochoerus là một chi động vật của họ lợn Suidae mà đã tuyệt chủng từ thời tiền sử, chúng có liên quan đến các chi HylochoerusPotamochoerus thời hiện đại. Người ta tin rằng hầu hết các loài trong số chúng sống ở các khu rừng châu Phi, trái ngược với những con lợn rừng và lợn sông lông đỏ sống trên vùng bụi rậm và thảo nguyên mở. Hiện tại có tám loài được công nhận trong chi này.

Kolpochoerus
Thời điểm hóa thạch: Zanclean to Pleistocene 5.3–.0126 triệu năm trước đây
Kolpochoerus limnetes.JPG
Xương sọ của loài Kolpochoerus limnetes
Phân loại khoa học
Loài
Xem bài

Các loàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Thomas, P. 1884. Recherches stratigraphiques et paléontologiques sur quelques formations d’eau douce de l’Algérie. Mémoires de la Société géologique de France, 3ème série, 3, 1–50. ISSN 0078-8554 Palaeont. afr. (December 2004) 40: 69–83 83
  • New skulls of Kolpochoerus phacochoeroides (Suidae: Mammalia) from the late Pliocene of Ahl al Oughlam, Morocco Denis Geraads UPR 2147 du CNRS, 44 rue de l’Amiral Mouchez, 75014 PARIS, France Received 10 August 2004. Accepted 20 December 2004.
  • Haile-Selassie, Y.; Simpson, S.W. 2013: A new species of Kolpochoerus (Mammalia: Suidae) from the Pliocene of Central Afar, Ethiopia: Its taxonomy and phylogenetic relationships. Journal of mammalian evolution, 20(2): 115–127. doi: 10.1007/s10914-012-9207-0 reference page