Lê Thị Công (sinh năm 1964) là nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bà Rịa – Vũng Tàu.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 8/3/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 22/1/1988

Nơi ứng cử: Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi