Mở trình đơn chính

Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán (960- 1026, tiếng trung: 梁山緣觀,tiếng hàn: 량산연관 Lyangsan Yŏngwan;tiếng nhật:. Ryōzan Enkan) là một thiền sư Trung Quốc sống vào thời

Lương Sơn Duyên Quán
梁山緣觀
Liangshan Yuanguan Image Zen.jpg
Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh
Tông pháiTào Động tông
Cá nhân
Sinh1162
Mất1228
Chức vụ
Chức danhThiền sư
Tiền nhiệmĐồng An Đạo Phi
Kế nhiệmThái Dương Cảnh Huyền
Hoạt động tôn giáo
Sư phụĐồng An Đạo Phi
Đồ đệThái Dương Cảnh Huyền

Bắc Tống, tổ sư đời thứ 5 Tông Tào Động. Sư đắc pháp với Thiền Sư Đồng An Đạo Phi, đệ tử nối pháp của sư là Thiền Sư Thái Dương Cảnh Huyền.

Sử liệu về hành trạng, cuộc đời của sư được ghi lại rất vắn tắt trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục.

Sư từng trụ trì tại núi Lương Sơn, Lãnh Châu nay là Định Châu, Hồ Nam.

Pháp NgữSửa đổi

Sư đọc kệ dạy chúng:

Tơ rủ nghìn thước

Ý ở đầm sâu

Một câu vắt ngang

Mây trắng tự rẽ

Thuyền côi một mái

Chẳng động nước trong

Dọc ngang biển cả

Hiếm gặp gương trong.

Công án Thiền

Tăng hỏi: Ngài xướng gia khúc của ai, tiếp nối tông phong của vị nào? Sư đáp: Rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con.

Tham khảoSửa đổi

  • Phật Tổ Đạo Ảnh(Tập 1,2) do Hoà Thượng Hư Vân và Tuyên Hóa biên soạn.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.