Tào Động tông

Tào Động tông (zh. cáo-dòng-zōng 曹洞宗, ja. sōtō-shū) là một trong năm phái Thiền Phật giáo quan trọng trong Ngũ gia thất tông- tức là Thiền chính tông của lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Đây cũng là một trong hai phái Thiền tông, cùng với Lâm Tế tông, còn tồn tại và được truyền bá đến ngày nay.

Lịch sửSửa đổi

Tông Tào Động được sáng lập khoảng vào cuối thời Đường. Thiền sư Động Sơn Lương Giới tu học và đại ngộ nơi Thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh. Sư đến hoằng pháp tại Động Sơn Phổ Lợi Thiền Tự ở Giang Tây, xiển dương tông phong mạnh mẽ, sáng lập giáo lý Động Sơn Ngũ Vị để tiếp dẫn người học. Sau Thiền sư Động Sơn Lương Giới có nhiều đệ tử nối pháp xuất sắc, nhất là Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch- người kế tiếp và phát triển, hoàn thiện giáo lý Động Sơn Ngũ Vị, làm chổ dựa vững chắc cho sự thành lập Tông Tào Động. Như vậy, Thiền sư Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch là hai vị tổ sáng lập quan trọng nhất của Tông Tào Động.

Hai chữ Tào Động được ghép từ chữ đầu của hai vị thiền sư sáng lập là Động Sơn Lương GiớiTào Sơn Bản Tịch. Ban đầu được gọi là Động Tào tông. Nhưng sau này do âm vận nghe trắc trở hay một lý do khác, đã được gọi ngược lại là Tào Động. Tuy nhiên, chữ Tào có lẽ liên quan đến ngọn núi Tào Khê hơn, nơi Lục Tổ Huệ Năng từng hoằng pháp.

Trong số đệ tử nối pháp của Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch, nổi bật nhất phải kể đến là Thiền sư Tào Sơn Huệ Hà- người đã tích cực truyền bá tư tưởng Động Sơn Ngũ Vị khắp chốn tùng lâm Thiền Tông. Tuy nhiên pháp hệ này của Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch chỉ truyền được 5 đời rồi dứt hẳn dấu tích (bị thất truyền) và do các thế hệ đệ tử nối pháp của Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng- đệ tử đắc pháp khác của Thiền sư Động Sơn Lương Giới thủ trì cho đến ngày nay.

 
Khai Tổ Thiền sư Động Sơn Lương Giới

Vào thế kỷ 11, Tào Động tông gần như bị thất truyền, khi vị tổ đời thứ 6 là Thái Dương Cảnh Huyền không có đệ tử thừa kế. Sư đã đem cà sa cùng ấn tín của tông phái và nhờ một đệ tử từng tham học là Phù Sơn Pháp Viễn (nối pháp Lâm Tế tông) đại phó sau khi tìm được người thừa kế. Đầu Tử Nghĩa Thanh sau đó tham học với Pháp Viễn và được truyền lại tâm pháp của Tào Động tông. Sư được coi là người thừa kế chính thức của Thái Dương Cảnh Huyền và trở thành vị tổ thứ 7. Trong bối cảnh phát triển cực thịnh của Lâm Tế tông và Vân Môn tông, Thiền sư Phù Dung Đạo Khải, vị tổ thứ 8, đã hình thành và xây dựng thiền viện, các lối sinh hoạt tu hành tự viện riêng cho Tào Động, nhờ thế mà tông phái này chính thức trở nên độc lập và có chổ đứng, ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong xã hội Trung Quốc..

Thời Tống, khi các Thiền phái bắt đầu có khuynh hướng đề xướng tông phong riêng, điển hình là Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo trong tông Lâm Tế đề cao Thiền Thoại Đầu và đưa nó trở thành một hệ thống tu tập chính trong truyền thống Lâm Tế. Các đệ tử của Thiền sư Đan Hà Tử Thuần như Hoằng Trí Chính Giác, Chân Yết Thanh Liễu đã đề ra lối Thiền Mặc Chiếu, chủ trương tọa thiền để khai ngộ. Tuy bị Thiền sư Đại Huệ phản đối, nhưng nhờ trí huệ và tài hoa văn chương của mình, Thiền sư Hoằng Trí đã khiến cho giới Thiền tông phải công nhận Thiền Mặc Chiếu thành một pháp tu chính thống của tông Tào Động và phát huy mạnh mẽ, truyền bá sang Nhật Bản qua Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền và còn tồn tại đến ngày nay.

Đến thời nhà Nguyên, Tông Tào Động phát triển, lan rộng ảnh hưởng, được các vua Nhà Nguyên ủng hộ và thường mời các vị Thiền sư vào cung thuyết pháp và hỏi đạo. Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú là vị Thiền sư nổi tiếng nhất thời kỳ này, sư là người sáng tác hai tác phẩm Thiền nổi tiếng là Thung Dung Lục và Thỉnh Ích Lục đại biểu cho Thiền tông thời kỳ này. Trong giới triều đình, đệ tử cư sĩ của sư có thể kể đến là Gia-Luật-Sở-Tài- người từng tham học với sư và ngộ đạo, được sư ấn khả. Ông từng phò tá Thành- Cát- Tư-Hãn, đóng ghóp rất lớn trong việc hình thành triều Nguyên và ông tích cực lan rộng tư tưởng Thiền học, Phật Giáo vào an sinh xã hội. Sau Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú, Tông Tào Động cũng phát triển mạnh dưới Thiền sư Tuyết Đình Phúc Dụ, đặc biệt là trong việc bảo vệ và phát triển Phật giáo. Năm 1255, Khâu Xử CơLý Chí Thường thuộc phái Toàn Chân Giáo, Đạo giáo bành trướng xã hội, họ thường đi phá chiếm chùa Phật, hủy hoại Khổng miếu, tích cực thâu tóm ảnh hưởng. Thiền sư Tuyết Đình Phúc Dụ dâng sớ lên vua Nguyên Hiến Tông nêu sai trái của họ. Sư cùng Lý Chí Thường vào trong cung để tranh luận lý lẽ với nhau và Lý Chí Thường thua, buộc phải dừng các hành động phá hoại Phật Giáo, Nho Giáo. Thiền sư Tuyết Đình Phúc Dụ từng được vua Hốt Tất Liệt kính trọng mời vào cung thuyết pháp và vì khâm phục kiến giải Phật Pháp của sư nên ban cho sư thống lĩnh (đứng đầu) hai tôn giáo lớn ở Trung Quốc lúc bấy giờ là Đạo Giáo, Phật Giáo

Đến thời nhà Minh, dưới sự phát triển mạnh của Tịnh Độ Tông và sự kiểm soát chặt chẽ của triều đình nhà Minh đối với Phật Giáo, Thiền tông suy yếu và bị lai tạp với tư tưởng Tịnh Độ Tông qua xu hướng Thiền-Tịnh song tu. Xu hướng này được các Thiền sư như Vân Thê Châu Hoằng (cũng là tổ thứ 8 Tông Tịnh Độ), Hám Sơn Đức Thanh... tích cực ủng hộ. Các thiền sư trong Tào Động tại Trung Quốc như Trạm Nhiên Viên Trừng, Vô Minh Tuệ Kinh và các đệ tử như Bác Sơn Nguyên Lai, Thụy Bạch Minh Tuyết, Hối Đài Nguyên Cảnh... đã nỗ lực trong việc hoằng pháp và làm sống dậy tinh thần của Tông phái. Như Thiền sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền đã biên soạn bộ Động Thượng Cổ Triệt để nêu lên những lẽ huyền vi, tinh yếu của Tông môn và làm rõ các tông chỉ của tông Tào Động như Ngũ Vị Động Sơn, Bảo Cảnh Tam Muội Ca, Tham Đồng Khế... Cuối thời này cũng diễn ra các cuộc tranh luận, có lúc lên tới đỉnh điểm, kịch liệt và gay gắt giữa các vị Thiền sư hai Tông Lâm Tế và Tào Động về vấn đề truyền thừa, pháp hệ Thiền Tông, đường lối thực hành Thiền Tông... và kéo dài cho đến nhà Thanh.

Cận đại có Thiền sư Hư Vân là bậc cao tăng ngộ đạo, minh tâm kiến tính, sư được tôn xưng là ngôi sao thái hư bắc đẩu của Thiền Tông Trung Quốc. Sư từng thế phát xuất gia, thọ giới cụ túc và tu học với hai vị lão Thiền sư là Thiền sư Thiện Từ Thường Khai và Thiền sư Diệu Liên tại Dũng Tuyền Thiền Tự núi Cổ Sơn, Phúc Kiến. Nơi đây là tổ đình của dòng pháp Cổ Sơn tông Tào Động do Thiền sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền sáng lập vào cuối thời nhà Minh. Thiền sư Hư Vân thuộc đời pháp thứ 47 Tông Tào Động tính từ sơ tổ Động Sơn Lương Giới, trong suốt cuộc đời hoằng pháp của mình, sư nêu cao tinh thần Bồ Tát, tích cực nhập thế, chấn chỉnh và khôi phục truyền thống Phật Giáo Trung Quốc cũng như Thiền Tông. Cuối đời, sư đến trùng tu và ẩn cư tại Thiền viện Chân Như núi Vân Cư, tỉnh Giang Tây, nơi đây là đạo tràng tổ đình tông Tào Động do Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng đời nhà Đường sáng lập. Sau khi Thiền sư Hư Vân thị tịch, các thế hệ đệ tử của ngài vẫn tiếp tục duy trì và truyền bá truyền thông Thiền Tông. Người truyền bá Tào Động sang phương tây được nhiều hành giả biết đến nhất là Thiền sư Thánh Nghiêm (shengyen).

Ảnh hưởngSửa đổi

Tại Triều Tiên (Hàn Quốc)Sửa đổi

Tông chỉ của Tông Tào Động được truyền vào Triều Tiên cuối thời đại Tân La. Năm 894 triều nhà Đường, tăng sĩ Triều Tiên là Lợi Nghiêm (zh:利嚴; kr: iǒm) hành cước sang Trung Quốc và tham học với Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng rồi ngộ đạo và được ấn khả. Sau khi trở về nước năm 911, sư theo sắc lệnh của vua Thái Tổ Cao Ly sáng lập Quảng Chiếu Tự tại Tu Di Sơn. Tại đây, sư tích cực truyền bá Thiền Tông và pháp Thiền Tào Động mà sư đã lãnh hội được yếu chỉ ở Trung Quốc và đào tạo ra nhiều vị đệ tử Thiền sư nổi tiếng như: Xử Quang, Đạo Nhẫn..., dưới pháp hội của sư thường có vài trăm đệ tử tham học. Sư là một trong chín vị Thiền sư bản địa đầu tiên sang Trung Quốc du học và truyền bá Thiền Tông vào Triều Tiên, phái Thiền Tu Di Sơn của sư là một trong chín phái Thiền (zh:九山禪, Cửu Sơn Thiền) đại diện cho Thiền Tông Triều Tiên lúc bấy giờ.

Tại Nhật BảnSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

 
Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền, Khai tổ Tông Tào Động tại Nhật Bản.

Tông Tào Động được truyền vào Nhật Bản bởi Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền trong khoảng thế kỷ XIII. Vào năm 1223, sư sang Trung Quốc học Thiền tại Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự ở Ninh Ba, Triết Giang và đại ngộ, nối pháp của Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh. Năm 1227, sư trở lại Nhật Bản, sáng lập ngôi đại Vĩnh Bình Tự và bắt đầu xiển dương tông phong của mình.

Sau đó, vào thế kỷ XIV, tông Tào Động cũng được tiếp tục truyền sang Nhật qua một số vị Thiền sư thuộc phái Hoằng Trí. Thiền sư Đông Minh Huệ Nhật sang Nhật vào năm 1309 và kế đến có Thiền sư Đông Lăng Vĩnh Dư vào năm 1351. Thiền sư Đông Minh từng trụ trì tại ngôi đại danh sát Viên Giác Tự (ja: Enkaku-ji) ở Liêm Thương (zh: Kamakura) còn thiền sư Đông Lăng cũng từng trú trì tại một số đại danh sát như Thiên Long Tự (zh: Tenryū-ji), Nam Thiền Tự (zh: Nanzen-ji), Kiến Trường Tự (zh: Kenchō-ji), Viên Giác Tự (zh: Enkaku-ji). Cả hai vị này đều nương nhờ vào các thiền viện của Lâm Tế Tông để cử xướng Thiền phong Phái Hoằng Trí thuộc Tào Động Tông, tuy nhiên pháp hệ của họ sau đó bị thất truyền.

Đến thời nhà Minh, năm 1677, Thiền sư Tâm Việt Hưng Thù thuộc phái Thọ Xương(do Vô Minh Huệ Kinh sáng lập), sang Nhật truyền bá Tông Tào Động, nhưng cũng không được bao lâu và bị thất truyền.

Dòng truyền chính đại biểu cho Tông Tào Động là Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền- nhân vật có ảnh hưởng nhất và được coi là tổ khai sinh ra tông tào động tại Nhật Bản và cũng là người truyền bá dòng Thiền này thành công nhất. Với phong cách sống dản dị, xa lánh quyền thế, lối thiền này đã tạo sức hút với các tầng lớp bình dân và đã tạo được tiếng vang lớn trong xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền phê phán kịch liệt việc phân chia thành Ngũ Gia Thất Tông và rất kỵ trong việc gọi tông chỉ của mình là Thiền tông hay Tào Động tông nên ban đầu dòng truyền này được gọi là Chính Pháp Tông hay Đạo Nguyên Tông.

 
Thiền sư Oánh Sơn Thiện Cẩn, tổ thứ 4, người phát triển Tông Tào Động vượt trội.

Sau khi Đạo Nguyên thị tich, môn đệ là Cô Vân Hoài Trang kế thừa trụ trì chùa Vĩnh Bình và trở thành tổ thứ 2 của tông này. Thiền sư Cô Vân Hoài Trang có công lớn trong việc biên soạn và lưu truyền các tác phẩm Thiền của Đạo Nguyên tồn tại cho đến nay. Sau khi Thiền sư Cô Vân Hoài Trang thị tịch đã diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa 4 đệ tử nối pháp của Thiền sư Cô Vân Hoài Trang là Triệt Thông Nghĩa Giới, Tịch Viên[1], Nghĩa Diễn và Nghĩa Doãn với tiêu đề là Tam Đại Tương Luận (zh: 三代相論, ja: Sandai sōron)- tức sự khác biệt về thế hệ thứ 3. Bởi vì, trước khi Thiền sư Cô Vân Hoài Trang thị tịch, sư không nêu tên một người kế vị trụ trì chùa Vĩnh Bình rõ ràng và cả 4 đệ tử này của Thiền sư Hoài Trang đều tuyên bố vai trò của mình đối việc trụ trì chùa Vĩnh Bình. Đặc biệt, sau khi Thiền sư Triệt Thông Nghĩa Giới làm trụ trì, sư đã định hình thay đổi quy củ, kiến trúc theo hướng dung hợp các yếu tố Mật Giáo, sinh hoạt lễ nghi... vốn được coi là trái với chủ trương Thiền đơn sơ, thuần túy của Đạo Nguyên và bị các đồng môn khác lên án. Sau đó, các Thiền sư Tịch Viên, Nghĩa Doãn, Triệt Thông Nghĩa Giới đã rời khỏi chùa Vĩnh Bình, Thiền sư Nghĩa Diễn được đại chúng chùa Vĩnh Bình suy tôn lên làm trụ trì.

Sau khi rời chùa Vĩnh Bình, Thiền sư Triệt Thông Nghĩa Giới đến trụ trì tại chùa Đại Thừa (ja: Daitokuji) và tiếp tục hiện thực hóa các ý tưởng mới về Kiến trúc, quy củ sinh hoạt của mình. Sau đó, Thiền sư Triệt Thông Nghĩa Giới thị tịch, đệ tử nối pháp là Oánh Sơn Thiện Cẩn tiếp tục phát huy và triệt để hóa các ý tưởng của thầy. Dưới sự hoằng pháp của Thiền sư Oánh Sơn, Tông Tào Động phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng thu hút được nhiều tín đồ tu học. Sư ra sức chỉnh đốn thanh quy và đào tạo đồ chúng, xây dựng ngôi đại thiền tự Tổng Trì (ja; Soji-ji) và đưa Tông Tào Động tiến xa trong xã hội Nhật Bản. Với công hạnh như thế, thầy của sư là Thiền sư Triệt Thông Nghĩa Giới được hậu thế tôn làm tổ thứ 3 của Tông Tào Động và sư là tổ thứ 4. Sư được hậu thế tôn kính gọi là Đại Tổ (zh. 大祖, ja. daiso) và có tầm ảnh hưởng ngang hàng với Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền (Cao Tổ, 高祖). Dưới Oánh Sơn Thiện Cẩn có nhiều vị đệ tử đắc pháp xuất sắc như Minh Phong Tố Triết, Nga Sơn Thiều Thạc... Thiền sư Nga Sơn Thiều Thạc có 21 vị đệ tử nối pháp anh tài làm trụ cột phát triển cho tông Tào Động lan rộng ảnh hưởng khắp xã hội Nhật Bản, sư cũng là người đã đưa giáo lý quan trọng của tông Tào Động là Động Sơn Ngũ vị vào việc giảng dạy, tu học.

Như vậy, Tông Tào Động Nhật Bản dòng pháp Đạo Nguyên Hi Huyền có hai hệ phái chính là:

 1. Dòng pháp của Triệt Thông Nghĩa GiớiOánh Sơn Thiện Cẩn lấy Thiền viện Tổng Trì Tự (Soij-ji) làm tổ đình chính. Với mục tiêu chính là truyền bá và mở rộng giáo đoàn, lan rộng ảnh hưởng trong quần chúng, nên trong sinh hoạt tu tập và giáo lý có phần khác biệt so với tư tưởng của Đạo Nguyên như dung nhập hình thức tham công án, sinh hoạt mang tính nghi lễ, Mật giáo như trì chú, tụng kinh...
 2. Dòng pháp của Thiền sư Tịch Viên và Nghĩa Vân[2] lấy Thiền viện Vĩnh Bình Tự(Eihei-ji) làm tổ đình chính, nối tiếp sự truyền thừa (do Thiền sư Nghĩa Diễn không có người thừa kế nên Thiền sư Nghĩa Vân đến giúp sức hoằng hóa và thủ trì). Với chủ trương duy trì lối tu Thiền giản dị, thuần túy, nguyên thủy như thời của Thiền sư Đạo Nguyên còn sống.

Cả hai ngôi tổ đình sau này đều được xếp ngang hàng nhau và được Thiên Hoàng công nhận là Lưỡng Đại Bản Sơn của tông Tào Động Nhật. Năm 1895, thiền sư trưởng môn (quản trưởng) của hai phái Tổng Trì và Vĩnh Bình đã thảo luận về các vấn đề các bất đồng từ xưa và đi đến thỏa hiệp với nhau vì mục tiêu chung hoằng pháp.

Đến Thời kỳ Edo đã diễn ra sự cải cách và trùng hưng tông phái trong nội bộ Tông Tào Động Nhật Bản với đặc trưng là khôi phục lại các tác phẩm, giá trị, tinh thần Thiền của Thiền sư Đạo Nguyên thông qua hoạt động của một số Thiền sư như Menzan Zuihō (1683–1769), Gentō Sokuchū (1729–1807)...

 
Chùa Vĩnh Bình, Eihei-ij
 
Chùa Tổng Trì, Soij-ji
 
Trụ sở hành chính chính của tông Tào Động Nhật Bản tại Tokyo.

Theo thống kê Bộ văn hóa Nhật vào năm 1998, Tông Tào Động tại Nhật là tông phái Phật giáo lớn nhất với gần 15,000 ngôi chùa (trong đó khoảng 13.850 ngôi chùa trực thuộc bản sơn Tổ Đình Tổng Trì Tự và còn lại thuộc bản sơn Tổ Đình Vĩnh Bình Tự) và khoảng 8 triệu tín đồ trên khắp Nhật Bản và có 3 hệ phái chính cùng với nhiều trường Đại Học đào tạo giáo dục trực thuộc như Đại học Komazawa, Đại học Aichi Gakuin...Các quy định về hoạt động và công vụ, hành chính được áp dụng trong các tổ chức, tự viện thuộc Tông Tào Động Nhật Bản bao gồm:

 1. Hiến chương Tông Tào Động (ja: Sotoshu shuken)
 2. Quy định cho các tín đồ thuộc Tông Tào Động (ja: Shūkyō hōnin Sōtōshū kisoku)
 3. Các thủ tục tiêu chuẩn của Tông Tào Động (ja: Sōtōshū kitei).

Thiền pháp Tào Động được truyền sang phương tây với tên gọi phổ biến là Soto Zen vào giữa sau thế kỷ 20, đầu tiên bởi Thiền sư Taisen Deshimaru(đệ tử thiền sư Kodo Sawaki), sư xây dựng cơ sở hoằng pháp Tào Động ở nước Pháp và lan rộng ra nhiều nước phương Tây, đến nay vẫn còn phát triển. Hay được truyền sang Mỹ quốc với các vị Thiền sư nổi tiếng như Shunryū Suzuki, Taizan Maezumi. Các phong trào tu Thiền, hành Thiền, các Thiền đường Tào Động ở nước ngoài do các sư gốc Nhật hay người nước ngoài truyền bá ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm thực hành của nhiều người Phương tây.

Pháp tuSửa đổi

 
Thiền sư Taizan Maezumi- người truyền bá Thiền Tào Động sang Mỹ thời hiện đại.

Trong tất cả các thiền viện tào động Nhật Bản từ lúc sáng lập cho đến thời hiện đại vẫn duy trì lối tu tập tọa Thiền chỉ quán đả tọa- tức chỉ cần tọa thiền là đủ, không cần đối tượng để quán chiếu, ngồi Thiền tức là làm Phật, trong tâm an định trí huệ tự tính thanh tịnh tự nhiên sáng chiếu. Tư tưởng này do Thiền sư Đạo Nguyên kế thừa từ pháp Thiền Mặc Chiếu của Thiền sư Hoằng Trí Chính Giác và sư được Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh trực tiếp chỉ dạy và đốn ngộ yếu chỉ. Sau này sư về Nhật và tích cực truyền bá rộng rãi, được mô tả đường lối thực hành rất chi tiết trong bộ Chính Pháp Nhãn Tạng(ja: Shobo Genzo) và Tọa Thiền Dụng Tâm Ký.

Pháp tham công án cũng được coi trọng và ứng dụng vào tu tập trong tông Tào Động Nhật, đặc biệt là từ thời của Thiền sư Oánh Sơn Thiện Cẩn trở về sau.

Cho tới thời cận đại, hình thức tu tập độc tham, tức là một đệ tử vào thất gặp riêng thầy để trình kiến giải tu hành, vấn đáp Phật Pháp vẫn được duy trì, trong khi tại tông Lâm Tế Nhật hình thức này đã bị phai mờ từ sau thời Minh Trị. Trong các buổi thời khóa hàng ngày trong các tự viện Tào Động Nhật Bản cũng có tụng Kinh và trì chú.

Tại Việt NamSửa đổi

Tại Miền BắcSửa đổi

Vào thế kỷ thứ 17, Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt(通覺水月) sang Trung Quốc tham thiền với Tổ Sư đời thứ 30 Tông Tào Động là Thiền Sư Nhất Cú Tri Giáo(一 句 知 教) ở Nhân Vương Hộ Quốc Thiền Tự, núi Phụng Hoàng, Hồ Châu. Sau 6 năm tu hành tham Thiền ở Trung Quốc, sư đã Kiến tính (liễu ngộ) và được ấn khả, truyền pháp mạch của Tào Động Chính Tông và đem về truyền bá tại Việt Nam. Sư từng giáo hóa khắp Miền Bắc khiến giáo pháp được phát triển rực rỡ một thời. Sư được các môn đệ tôn xưng là sơ tổ tông tào động tại việt nam. Sau khi sư viên tich, mạch pháp được truyền cho đệ tử là Thiền Sư Chân Dung Tông Diễn. Thiền sư Tông Diễn đã kế thừa và phát huy Thiền Tào Động một cách xuất sắc. Sư nổi danh trong lịch sử với kỳ tích giúp phật giáo bấy giờ thoát nạn bị diệt vong khi vua Lê Hi Tông ra lệnh phá bỏ chùa chiền, đuổi hết tăng ni về núi ở. Sư đã khuyên vua, giúp vua sám hối sai lầm và bãi bỏ lệnh cấm của mình. Thiền sư Tông Diễn được vua kính trọng phong hiệu là Đại Tuệ Quốc Sư, Nhục Thân Bồ Tát Đại Thừa và mời giảng pháp trong cung.

Các đời truyền Thừa của Tông Tào Động đều sản sinh ra những vị thiền sư, đại sư xuất sắc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhiều vị được phong làm Quốc Sư, Tăng Cương, Tăng Thống lãnh đạo Phật giáo. Thời cận đại, Hòa Thượng Thiền gia Pháp Chủ Thích Mật Ứng và Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận là những thế hệ đã làm rạng danh Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam qua tư tưởng cứu nước, cứu đời, lợi ích an dân, phật giáo nhập thế.

Kế thừa truyền thống tu hành của Thiền Tông, các thiền sư thiền phái này ban đầu chú trọng hướng dẫn người học tham thiền, tọa thiền để minh tâm kiến tính, liễu thoát sinh tử. Thiền Sư Thanh Đàm Minh Chính đã khái quát tư tưởng Thiền qua các tác phẩm Bát Nhã Trực chỉ và Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Thiền sư Đạo Nguyên Thanh Lãng trong bài pháp của mình có xu hướng hòa nhập giữa Thiền và Tịnh, sư vừa khuyên người tu học pháp môn Thiền Bát-Nhã, vừa niệm Phật để cầu sinh Tịnh Độ.

Các chùa từng là di tích phát khởi của Tông Tào Động ở Việt Nam có thể kể đến là Chùa Nhẫm Dương ở Kinh Môn, Hải Dương- nơi Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt từng khai hóa và trụ trì, chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc Thiền Tự) ở Ba Đình, Hà Nội là nơi lưu dấu hoằng pháp của Thiền sư Chân Dung Tông Diễn.

Tại Miền TrungSửa đổi

Vào cuối thế kỷ 17, sau nhiều lần được các chúa Nguyễn mời thỉnh sang Đại Việt hoằng pháp thì đến năm 1694 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu thì Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán mới sang Đại Việt. Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán là cao tăng Thiền Tông thuộc phái Thọ Xương, Tông Tào Động, sư là đệ tử nối pháp của Thiền sư Giác Lãng Đạo Thịnh nổi tiếng trong giới Thiền Tông và Phật giáo Trung Quốc. Sau khi sang Đại Việt, sư nỗ lực lan rộng tinh thần nghiêm trì giới luật trong các giới đàn cho tăng sĩ Việt Nam; các chúa Nguyễn, hàng vương cung, quý tộc cũng tôn kính và theo sư quy y, thọ giới, học đạo. Đương thời, trong Phật giáo Việt Nam tồn tại nhiều tệ nạn, thấy những điều không tốt như thế, sư tích cực lên án và thanh tịnh hóa tăng đoàn, ngoài ra sư cũng giới thiệu và truyền bá pháp môn Thiền Thoại Đầu đến quần chúng. Tuy nhiên, sư chỉ giáo hóa một thời gian ngắn rồi trở về cố quốc, ví thế tông Tào Động trong miền nam không phát triển và không có ảnh hưởng gì lớn sau đó.

Kết luậnSửa đổi

Tông Tào Động và Tông Lâm Tế chỉ truyền vào Việt Nam hưng thịnh được hơn 100 năm rồi bắt đầu biến thái và suy tàn. Tâm ấn chỉ truyền được vài ba thế hệ đầu với những vị thiền sư chân tu thật ngộ và sau đó bị thất truyền và chỉ còn là giả danh, không có thực tu. Nếu trước kia, trong truyền thống Thiền Tông, chỉ có người đã triệt ngộ Thiền mới được ấn khả và được nối pháp Thiền Tông. Nhưng sau này, có những vị sư tu Thiền chưa ngộ hoặc không tu Thiền mà chỉ là xuất gia với một vị thầy thuộc tông phái cũng được nối pháp đời thứ mấy. Chính điều này làm cho truyền thống thực tu thực ngộ và sự truyền thừa của Thiền Tông bị phá hoại ở Trung Quốc từ sau thời nhà Minh và ở Việt Nam. Những vị tăng, ni ngày nay nhận mình thuộc Tông Tào Động tất cả đều tu theo các pháp môn như Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Mật Tông, Giáo Môn... họ hầu như không biết gì về lối tu của Thiền Tông.

Đặc điểmSửa đổi

 
Thiền sư Kodo Sawaki thực hành pháp môn Chỉ Quán Đả Tọa.

Nét đặc sắc trong phong cách giáo hóa của tông Tào Động đó là sự viên dung, cẩn mật trong công phu tu tập hàng ngày, nhẹ nhàng, sâu lắng như người nông dân quanh năm chăm lo ruộng lúa, khác với phong cách đánh hét táo bạo của tông Lâm Tế được ví như tướng quân chinh chiến nơi sa trường, nên mới có câu Lâm Tế tướng quân, Tào Động nông dân. Trong Nhân Thiên Nhãn Mục, tông này được khái quát là Tào Động tế mật, ý nói Thiền phong vừa bí ẩn lại vi tế. Trong Pháp Nhãn Thiền sư Thập quy Tụng nói: "Tào Động là xướng họa làm dụng", tức là cơ phong một hỏi một đáp, miên mật qua lại không gián đoạn.

Trong quá trình hình thành và truyền bá tông phái, đặc biệt là tại Nhật Bản, đã sinh ra thêm những đặc điểm, tính chất sau:

 • Tìm ra một cách sâu sắc rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính bình đẳng thanh tịnh như chư Phật và đều có thể đạt được bản tâm thanh tịnh ấy.
 • Nhờ công phu tọa thiền quán chiếu ánh sáng trí tuệ của Phật tính sẽ được phát khởi.
 • Hành giả dung nhập thiền lý và công phu là một.
 • Hành trì nghiêm mật là tôn chỉ được cụ thể hóa trong sinh hoạt hằng ngày
 • Luôn giữ vững một lập trường phật pháp đúng đắn, không sa vào con đường tiêu cực, ti tiện.
 • Xả bỏ chấp ngã, ham cầu. Lấy ý chí cầu đạo giải thoát làm trọng.
 • Xa lánh không thân cận nơi quyền quý, giàu sang. Sống một cuộc đời chân thật chất phác.
 • Lấy tín tâm làm trọng, thực hành với thái độ vô sở cầu, vô sở đắc.
 • Tu với chứng ngộ là một, không hai không khác (Tu chứng nhất như). Sau khi đã ngộ vẫn tiếp tục tu hành (Hậu ngộ tu hành).
 • Bất cứ lúc nào cũng truyền pháp chính yếu của chư Phật. Giúp người thoát khỏi đau khổ, trầm luân.
 • Tọa thiền với tâm tinh tấn, nỗ lực công phu. Ngồi thiền mà không cần chủ đề, phương thức (chỉ quán đã tọa).
 • Hàng ngày thực hành công phu là chân thật báo ơn tổ Phật

Thiền lýSửa đổi

Tông chỉ của tông Tào Động đã được vị thủy tổ là Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên khái quát trong tác phẩm Tham Đồng Khế và qua tác phẩm Bảo Cảnh Tam Muội Ca mà Thiền sư Vân Nham truyền cho Thiền sư Động Sơn. Đến thời khai tổ Động Sơn đã hình thành thuyết Ngũ Vị Chính Thiên, Ngũ vị Hiển Quyết dùng để tiếp dẫn hậu học, nêu lên cơ phong của tông phái. Sau này, đệ tử là Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch đã bổ sung thêm Ngũ vị Quân Thần để làm rõ thuyết Ngũ Vị của thầy. Trong những giáo lý kể trên, phổ biến nhất trong giới Phật Giáo, Thiền Tông vẫn là thuyết Động Sơn Ngũ Vị (Ngũ Vị Chính Thiên) của Thiền sư Động Sơn.

Tham Đồng KhếSửa đổi

Bảo Cảnh Tam Muội CaSửa đổi

Động Sơn Ngũ VịSửa đổi

Xem: Động Sơn Ngũ Vị

Tam Chủng Sấm LoạiSửa đổi

Ba loại sấm lậu hay Tam Chủng Sấm Loại (zh: 洞山三滲漏), tức chỉ cho 3 điều tai hại mà người tu học dễ mắc phải được Thiền sư Động Sơn nêu ra để cảnh cáo. Sấm lậu theo nghĩa đen là rò rỉ thấm ra ngoài, theo kinh điển Phật giáo là chỉ cho phiền não, vọng tưởng, chấp trước, tham-sân-si,,,,. Đây là những chướng ngại khiến cho người tu khó đạt đến quả vị giải thoát, sự dung thông vô ngại. Vì thế mà người tu học cần phải nhận biết rõ và tránh trong bước đường tu học của mình:

 1. Kiến sấm lậu (Chổ thấy rỉ chảy): Tất cả các pháp do duyên hợp mà thành, do duyên hoại mà diệt. Vì vây, thật không có một pháp bất định, trường tồn bất biến. Thân tâm này cũng như vậy, là vô thường, do ngũ uẩn mà hợp thành. Nếu chấp rằng có cái ngã (ngã kiến), cho rằng có cái ta trường tồn, bất diệt, không chịu sự vô thường, biến đổi; hay chấp trước, bám chặt vào các đối tượng nhận biết (pháp kiến) thì chẳng thể thấy được bản chất, thực tướng của tất cả các pháp và chân lý giải thoát.
 2. Tình sấm lậu (Chổ suy nghĩ rỉ chảy): Nếu còn có tình thức phân biệt, chấp cái này bỏ cái kia, còn tâm khen-chê, yêu-ghét, thích-chán,... thì bị trói buộc trong phân biệt đối đãi, khó đạt đến được chổ bình đẳng. Ví dụ như thích thiện chê ác, chán phàm cầu thánh, ghét động cầu tịnh, gặp điều thuận ý thì vui, nghịch ý thì buồn, giận... Đó chính là tâm phân biệt, đối đãi của phàm phu, đây là các pháp hữu lậu, nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Vì vậy, trong quá trình tu học, phải quán xét các pháp vốn bình đẳng không phân biệt, nhờ thế vượt lên trên mọi sự đối đãi, đạt đến chổ tâm mình bình đẳng, giống với chư Phật không khác.
 3. Ngữ sấm lậu (Ngôn ngữ rỉ chảy): Tất cả lời dạy của Phật, chư Tổ sư Thiền Tông chỉ là phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ hơn kém khác nhau của chúng sinh mà đưa ra phương pháp giáo hóa phù hợp khác nhau để mọi người có thể tiến nhập vào đường đạo, tu học được, cùng nhau đạt đến mục đích giải thoát. Nếu người tu học chẳng chịu hạ thủ công phu, chân thật tham học vì sự giải thoát mà chỉ chuyên ghi nhớ, nghiên cứu, phân tích ngôn ngữ, lời dạy, hay bắt chước cơ xảo, phương tiện của chư Tổ sư thì tự mình đánh mất tông chỉ Thiền Tông. Phải biết rằng, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, công cụ để tạm thời diễn giải chân lý, nếu chấp trước vào ngôn ngữ cho đó là chân lý giải thoát thì tự mình uổng công vô ích, bị dính mắc trói buộc vào lời dạy của Tổ, không lĩnh hội được chân lý.

Nguyên văn:

Thiền sư Động Sơn nói:"Thời mạt pháp, con người phần nhiều là càn huệ (trí huệ khô không hoạt bát), nếu muốn phân biệt chơn ngụy thì có ba loại Sấm lậu. Thứ nhất là Kiến sấm lậu, tức căn cơ không lìa địa vị, đọa lạc tại biển độc; thứ hai là Tình sấm lậu, tức bị kẹt tại thủ xả, chỗ thấy thiên khô; thứ ba là Ngữ sấm lậu, tức chuyên nghiên cứu ngữ cú của Tổ sư mà đánh mất Tông chỉ, trước sau mờ mịt. Trí ô trọc của người học lưu chuyển, tất cả chẳng ngoài ba loại này, ông cần phải biết rõ!" (Động Sơn Ngữ Lục, Quách Ngưng Chi hội tập)

Thiền Mặc ChiếuSửa đổi

Xem tại: Thiền Mặc Chiếu

Truyền ThừaSửa đổi

Vấn đề tranh cãi về pháp hệ truyền thừaSửa đổi

Thời Minh, Thanh, có nhiều Thiền sư thuộc hai Tông Lâm Tế và Tào Động quan tâm đến tính chính thống trong pháp hê truyền thừa và bắt đầu khảo cứu, xác định rõ sự truyên thừa các thế hệ của tông phái mình.

Vấn đề về thứ tự pháp hệ của Thiền sư Lộc Môn Tự Giác (?-1117) là vấn đề gây tranh cãi nhất trong pháp hệ của Tông Tào Động. Trong một số bản ghi pháp hệ truyền thừa, Thiền sư Trạm Nhiên Viên Trừng, thiền sư Tào Động thời Minh, thuộc đời pháp thứ 27, nhưng trong bản pháp hệ khác là đời thứ 32. Đối chiếu hai bản pháp hệ truyền thừa này, có thể thấy 5 đời pháp khác nhau, một bản ghi Lộc Môn là đệ tử nối pháp trực tiếp của Phù Dung Đạo Khải, một bản cho rằng Lộc Môn Tự Giác là đệ tử của Thiên Đồng Như Tịnh và đưa ra sự truyền thừa từ Đan Hà Tử Thuần (1064-1119) (Môn đệ đắc pháp của Phù Dung Đạo Khải) -> Chân Yết Thanh Liễu(1090-1151) -> Đại Hưu Tông Giác(1091-1162) -> Túc Am Trí Giám(1105-1192) -> Thiên Đồng Như Tịnh (1162-1228) -> Lộc Môn Tự Giác (?-1117). Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn về vấn đề pháp hệ Tào Động về 5 thế hệ này vào thế kỷ 17.

Ý kiến Lộc Môn Tự Giác là đệ tử Thiên Đồng Như Tịnh được một số Thiền sư như Vĩnh Giác Nguyên Hiền, Vi Lâm Đạo Bái dòng Tào Động, núi Cổ Sơn ủng hộ.

Phía lập trường khác như của Thiền sư Vị Trung Tịnh Phù, trong cuốn Phật Tổ Biên Thống thì cho rằng vốn có hai người cùng mang hiệu là Lộc Môn, một người là Lộc Môn Tịnh Nhân, đệ tử của Phù Dung Đạo Khải, một là Lộc Môn Tự Giác., đệ tử nối pháp của Thiên Đồng Như Tịnh, cả hai từng trụ trì tại cùng một ngôi chùa nhưng sống vào thời gian khác nhau. Nhưng thực chất cả hai người vốn chỉ là một Lộc Môn Tự Giác và nối pháp Phù Dung Đạo Khải. Vị Trung cho rằng chính sử liệu về đệ tử đắc pháp của Lộc Môn Tự Giác là Phổ Chiếu Nhất Biện(1081-1149) đã làm sáng tỏ điều này:

Niên hiệu Trịnh Hòa (1111-1118), Phổ Chiếu Nhất Biện tham học với Lộc Môn Tự Giác tại Hương Châu, Lộc Môn Tự Giác khuyến khích sư đến tham vấn với thầy của Lộc Môn là Phù Dung Đạo Giai, Qua thành phố Đặng Châu, Phổ Chiếu đã có cơ hội đến yết kiến Đan Hà Tử Thuần. Từ 1119-1126, Phổ Chiếu trụ trì tại chùa Thiên Ninh, Thanh Châu, sau đó đến trụ trì tại Hoa Nghiêm tự.....Niên hiệu Hoàng Thống (1141 – 1149), Phổ Chiếu soạn hành trạng cuộc đời và viết phó chúc cho môn đệ và đến ngày thứ 20 thì viên tịch.

Suy luận từ sử liệu này, nếu như Lộc Môn Tự Giác là môn đệ của Thiên Đồng Như Tịnh, thì pháp tử của Lộc Môn là Phổ Chiếu phải sống vào khoảng giữa hoặc cuối thế kỷ 13. Vì Thiên Đồng Như Tịnh sống cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Theo sử liệu cuộc đời của mình do Phổ Chiếu soạn cho môn đệ trước khi viên tịch, thì Phổ Chiếu từng sống vào đầu hoặc giữa thế kỷ 12, theo như dòng đầu của bản tiểu sử này đề cập. Thì Lộc Môn Tự Giác từng khuyến khích Phổ Chiếu Nhất Biện đến tham học với Phù Dung Đạo Khải, nghĩa là lúc đó Phù Dung vẫn còn sống. Điều này cho thấy rằng Lộc Môn Tự Giác, Phổ Chiếu Nhất Biện, Phù Dung Đạo Khải sống khoảng cùng thời gian này. Vì vậy Vị Trung Tịnh Phù cho rằng Lộc Môn là pháp tử của Phù Dung vì sống cùng một thời gian. Và nếu khảo cứu thêm thời gian của các thế hệ truyền thừa của Phổ Chiếu Nhất Biện-> Đại Minh Tăng Bảo(1114-1171) -> Vương Sơn Tăng Thế -> Tuyết Nham Như Mãn (?-1206)-> Vạn Tùng Hành Tú (1166-1246) (tác giả Thung Dung Lục, từng là thầy của chính khách đế chế Mông Cổ, Gia Luật Sở Tài) 1190-1243) -> Tuyết Đình Phúc Dụ (1203-1275, từng làm lãnh đạo Phật Giáo, Đạo giáo dưới thời nhà Nguyên) thì càng chứng minh được việc nhận định Lộc Môn Tự Giác là đệ tử của Thiên Đồng Như Tịnh là sai về thời gian, và nếu Lộc Môn là đệ tử của Như Tịnh thì sẽ không xuất hiện các thế hệ sau như Phổ Chiếu Nhất Biện, Đại Minh Tăng Bảo, Vạn Tùng Hành Tú... Nên 5 đời pháp hệ từ Đan Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh là bị thừa và sai, nên được loại bỏ khỏi pháp hệ của Lộc Môn Tự Giác. Lộc Môn Tự Giác là đời thứ 9 Tông Tào Động chứ không phải đời thứ 14. Và nếu sửa chữa sự sai lầm này đối với sự truyền thừa Tào Động tại Việt Nam, thì Thiền sư Thông Giác Thủy NguyệtChân Dung Tông Diễn là đời pháp thứ 31 và 32 chứ không phải đời thứ 36, 37 như Thiền sư Việt Nam của HT Thanh Từ, Kế Đăng Lục của Từ Sơn... nhận định.

Truyền Thừa Tại Trung QuốcSửa đổi

1/ Thiền Sư Động Sơn Lương Giới 洞山良价 (807-869)

2/ Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch 曹山本寂 (840-901)

3/ Thiền Sư Tào Sơn Huệ Hà
4/ Thiền Sư Lộc Môn Xử Chân
3/ Thiền Sư Việt Châu Kiều Phong

2/ Thiền sư Long Nha Cư Độn

2/ Thiền Sư Vân Cư Đạo Ưng 雲居道膺 (?-902)

2/ Thiền Sư Khuôn Nhân Sơ Sơn 疎山匡仁 (837-909)

3/ Thiền Sư Đồng An Đạo Phi 同安道丕

4/ Thiền Sư Đồng An Quán Chí 同安觀志

5/ Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán 梁山緣觀

6/ Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền 大陽警玄 (943-1027)

7/ Thiền Sư Đầu Tử Nghĩa Thanh 投子義青 (1032-1083)

8/ Thiền Sư Phù Dung Đạo Khải 芙蓉道楷 (1043-1118)

9/ Thiền Sư Đan Hà Tử Thuần 丹霞子淳 (1064-1119)

10/ Thiền Sư Hoằng Trí Chính Giác 宏智正覺 (1091-1157)
11/ Thiền Sư Tự Đắc Huệ Huy 自得慧暉 (1097-1183)
12/ Thiền Sư Minh Cực Huệ Tộ
13/ Thiền Sư Đông Cốc Minh Quang
14/ Thiền Sư Trực Ông Đức Cử
15/ Thiền Sư Đông Minh Huệ Nhật --> Truyền Tào Động Tông-Phái Hoằng Trí sang Nhật
15/ Thiền Sư Vân Ngoại Vân Tụ
16/ Thiền Sư Đông Lăng Vĩnh Dư --> Truyền Tào Động Tông-Phái Hoằng Trí sang Nhật
10/ Thiền Sư Chân Yết Thanh Liễu 真歇清了 (1090-1151)
11/ Thiền Sư Thiên Đồng Tông Giác 天童宗珏 (1091-1162)
12/ Thiền Sư Tuyết Đậu Trí Giám 雪竇智鑑 (1105-1192)
13/ Thiền Sư Thiên Đồng Như Tịnh 天童如淨 (1162-1228)
14/ Thiền Sư Đạo Nguyên Hi Huyền 日本道元 (1200-1253)-> Truyền Tào Động Tông Nhật Bản

9/ Thiền Sư Lộc Môn Tự Giác 鹿門自覺 (? - 1117) [3]

10) Thiền Sư Phổ Chiếu Nhất Biện 普照一辯 (1081-1149)

11) Thiền Sư Đại Minh Tăng Bảo 靈巖僧寶 (1114-1171)

12) Thiền Sư Vương Sơn Tăng Thế 玉山師體 (?-?)

13) Thiền Sư Tuyết Nham Như Mãn 雪巖慧滿 (?- 1206)

14) Thiền Sư Vạn Tùng Hành Tú 萬松行秀 (1166-1246)

15) Thiền Sư Tuyết Đình Phúc Dụ 雪庭福裕 (1203-1275)

16) Thiền Sư Linh Ản Văn Thái 靈隱文泰 (?-1289)

17) Thiền Sư Hoàn Nguyên Phúc Ngộ 還源福遇 (1245-1313)

18) Thiền Sư Thuần Chuyết Văn Tài 淳拙文才 (1273-1352)

19) Thiền Sư Tùng Đình Tử Nghiêm 松庭子嚴(1323-1392)

20) Thiền Sư Ngưng Nhiên Liễu Cải 凝然了改 (1335-1421)

21) Thiền Sư Diện Tông Bản --> Tào Động Tông Hàn Quốc

21) Thiền Sư Câu Không Khế Bân 俱空契斌 (1383-1452)

22) Thiền Sư Vô Phương Khả Tùng 無方可從 (1420-1483)

23) Thiền Sư Nguyệt Chu Văn Tải 月舟文載 (1452-1524)

24) Thiền Sư Đại Chương Tông Thư 宗鏡宗書 (1500-1567)

25) Thiền Sư Uẩn Không Thường Trung 蘊空常忠 (1514-1588)

26/ Thiền Sư Vô Minh Tuệ Kinh 無明慧經(1548-1618) -> Thọ Xương Pháp Phái
27/ Thiền Sư Bác Sơn Nguyên Lai (dòng Bác Sơn) 博山元來 (博山糸) (1575-1630)
28/ Thiền Sư Tuyết Quang Đạo Ngân (1585-1637)
28/ Thiền Sư Tung Ngũ Đạo Mật (1588- 1658)
29/ Thiền Sư Nam Am Đại y (1617- 1683)
30/ Thiền Sư Tử Thành Truyền Toại (1632- 1660)
30/ Thiền Sư Nghĩa Vân Hưng Triệt (1635- ?)
30/ Thiền Sư Cổ Nham Hưng Hoàn
30/ Thiền Sư Đồng Truyền Cầu Dục (1638- 1685)
29/ Thiền Sư Linh Thụy Hoằng Đàm (1602- 1671)
29/ Thiền Sư Sơn Dữu Hoằng Năng
29/ Thiền Sư Linh Diễm Hoằng Chúc (1610- 1683)
29/ Thiền Sư Phá Nham Hoằng Kế (1605- 1688)
30/ Thiền Sư Từ Hiền Hưng Kỳ
28/ Thiền Sư Không Ẩn Tông Bảo (1600- 1661)
27/ Thiền Sư Hối Đài Nguyên Cảnh (1577-1630)
28/ Thiền Sư Giác Lãng Đạo Thịnh
29/ Thiền Sư Khoát Đường Đại Văn
30/ Thiền Sư Tâm Việt Hưng Thù --> Truyền Tào Động Tông sang Nhật
29/ Thiền Sư Trúc Am Đại Thành.
27/ Thiền Sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền(dòng Cổ Sơn) 鼓山元賢 (鼓山糸) (1578-1657)
28/ Thiền Sư Duy Tĩnh Đạo An (1617- 1688)
28/ Thiền Sư Vi Lâm Đạo Bái
29/ Thiền Sư Hằng Đào Đại Tâm (1652- 1728)
30/ Thiền Sư Biến Chiếu Hưng Long
31/ Thiền Sư Thanh Thuần Pháp Hậu
32/ Thiền Sư Đông Sơn Giới Sơ
33/ Thiền Sư Đạo Nguyên Nhất Tín
34/ Thiền Sư Liễu Đường Đỉnh Triệt

25) Thiền Sư Huyễn Hữu Thường Thuận 幻休常潤 (?-1585)

26) Thiền Sư Từ Chu Phương Niệm 慈舟方念 (?-1594)

27) Thiền Sư Trạm Nhiên Viên Trừng 雲門圓澄 (1561-1626)

28) Thiền Sư Thạch Vũ Minh Phương (1593-1648)

29) Thiền Sư Thiên Ngu Tịnh Bảo (1609- 1675)
29) Thiền Sư Viễn Môn Tịnh Trụ (1601- 1654)
29) Thiền Sư Vị Trung Tịnh Phù

28) Thiền Sư Tam Nghi Minh Vu (1599-1665)

29) Thiền Sư Đa Phúc Tịnh Khải (?- 1674)
29) Thiền Sư Tam Tật Tịnh Phủ (?- 1660)

28) Thiền Sư Nhĩ Mật Minh Phục (1591-1642)

28) Thiền Sư Thụy Bạch Minh Tuyết 瑞白明雪 (1584-1641)

29) Thiền Sư Phan Quang Tịnh Xán (1600-1658)

29) Thiền SƯ Cửu Mặc Đại Âm (1593- 1642)

29) Thiền Sư Cô Nhai Tịnh Thông (1591- 1647)

29) Thiền Sư Nguyên Khiết Tịnh Oánh (1612- 1672)

29) Thiền Sư Vân Tông Tịnh Nột (1610- 1673)

29) Thiền Sư Ban Nhã Tịnh Lữ (1607-1669)

29) Thiền Sư Phá Ám Tịnh Đăng

30) Thiền Sư Cổ Tiều Trí Tiên

29) Thiền Sư An Kiết Tử Mai Tịnh Chu (?-?)

30) Thiền Sư Phượng Hoàng Nhất Cú Trí Giáo 一句智教 (?-?)

Truyền Thừa Tại Việt NamSửa đổi

Miền Bắc

31. Thiền Sư Thông Giác Thủy Nguyệt, Đạo Nam Quốc Sư [4] (1637 - 1704)

32. Thiền Sư Chân Dung Tông Diễn, Đại Tuệ Quốc Sư, Nhục Thân Bồ Tát Đại Thừa (1640 - 1711)

33. Thiền Sư Từ Sơn Hành Nhất (1681-1737)

34. Thiền Sư Tính Chúc Đạo Chu (1698- 1775)

35. Thiền Sư Hải Điện Mật Đa

36. Thiền Sư Khoan Dục Phổ Chiếu

37. Thiền Sư Thanh Đàm Minh Chính

Miền Trung

29. Thiền Sư Thạch Liêm Đại Sán.

Miền Nam

47. Thiền Sư Giác Khai Duy Lực (Thích Duy Lực)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Trong nhiều sách thiền phả hệ ở Trung Quốc như Phật Tổ Đạo Ảnh hay Kế Đăng Lục của Việt Nam đều ghi Lộc Môn Tự Giác là đệ tử đời thứ năm của Đơn Hà Tử Thuần, nối pháp Thiên Đồng Như Tịnh. Nhưng Lộc Môn Tự Giác sống trước thời Thiên Đồng Như Tịnh hơn 100 năm thì sao có thể là đệ tử Như Tịnh được? Rất nhiều chùa Tào Động ở Ngoài Bắc Việt Nam vẫn còn nhầm lẫn về thế hệ tông phái, viết dư 5 đời từ Đan Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh mà không khảo cứu biên niên kỹ càng.
 2. ^ Những vị không có tư cách thiền sư sẽ không được ghi vào đây. 1) Phải là người tu theo tông chỉ, phương pháp đốn ngộ của Thiền Tông. 2) Đã minh tâm kiến tính, triệt ngộ 3) Được thầy đã kiến tính ấn chứng và truyền pháp(có thể bỏ qua)

Tham khảoSửa đổi

 • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
 • Động Thượng Cổ Triệt, Quyển Thượng: Thiền Sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền sáng tác, đệ tử Thiền Sư Vi Lâm Đạo Bái biên soạn
 • Tào Động Nam Truyền Tổ Sư Ngữ Lục- Thiền Sư Đạo Nguyên Thanh Lãng biên soạn, sa môn Thích Tiến Đạt dịch.
 • Thiền Uyển Kế Đăng Lục- Thiền Sư Như Sơn soạn, Thích Thiện Phước dịch
 • Pháp Nhãn Thiền Sư Thập Quy Tụng, Pháp Nhãn Văn Ích Thiền Sư soan.
 • Động Sơn Thiền Sư Ngữ Lục, môn đệ Thiền Sư Động Sơn soạn.
 • Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc
 • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
 • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán
 1. ^ Tịch Viên (zh: 寂円, 1207-1299), Thiền sư gốc Trung Quốc, là bạn đồng tham học của Thiền sư Đạo Nguyên dưới Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh. Sau sư sang Nhật Bản giúp Đạo Nguyên hoằng pháp, sư được đệ tử của Đạo Nguyên là Cô Vân Hoài Trang chính thức ấn khả và truyền pháp.
 2. ^ đệ tử nối pháp của Thiền sư Tịch Viên
 3. ^ Trong nhiều sách thiền phả hệ ở Trung Quốc như Phật Tổ Đạo Ảnh hay Kế Đăng Lục của Việt Nam đều ghi Lộc Môn Tự Giác là đệ tử đời thứ năm của Đơn Hà Tử Thuần, nối pháp Thiên Đồng Như Tịnh. Nhưng Lộc Môn Tự Giác sống trước thời Thiên Đồng Như Tịnh hơn 100 năm thì sao có thể là đệ tử Như Tịnh được? Rất nhiều chùa Tào Động ở Ngoài Bắc Việt Nam vẫn còn nhầm lẫn về thế hệ tông phái, viết dư 5 đời từ Đan Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh mà không khảo cứu biên niên kỹ càng.
 4. ^ Những vị không có tư cách thiền sư sẽ không được ghi vào đây. 1) Phải là người tu theo tông chỉ, phương pháp đốn ngộ của Thiền Tông. 2) Đã minh tâm kiến tính, triệt ngộ 3) Được thầy đã kiến tính ấn chứng và truyền pháp(có thể bỏ qua)