Đông Minh Huệ Nhật

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Đông Minh Huệ Nhật (zh:東明慧日, ja: Tōmei Enichi, 1272-1340), thiền sư Trung Quốc, thuộc phái Hoằng Trí- Tông Tào Động, sống dưới thời nhà Nguyên. Sư là môn đệ đắc pháp của Thiền sư Trực Ông Đức Cử và từng đem Thiền pháp Tông Tào Động truyền sang Nhật vào thế kỷ XIV. Dòng pháp của sư được biết đến với tên gọi là Đông Minh phái- một trong 24 phái của Thiền tông Nhật Bản.

Tiểu sửSửa đổi

Sư họ Thẩm, quê ở huyện Hải Định, vùng Minh Châu, tỉnh Triết Giang. Năm 9 tuổi, sư đến chùa xin làm sa di(Chú tiểu) ở chùa Đại Đùng vùng Thuận Hóa, tỉnh Triết Giang. Đến năm sư 13 tuổi mới cạo tóc xuất gia và đến năm 17 tuổi được thọ giới cụ túc.

Sau sư đi đến thiền hội của nhiều vị thiền sư đương thời để tham vấn thiền cơ và cuối cùng đạt kiến tính nơi Thiền sư Trực Ông Đức Cử ở Thiên Ninh Thiền Tự (天寧寺) và được ấn khả chứng minh, nối dòng pháp của vị này. Tuy đã đạt ngộ nhưng sư vẫn đến nhiều nơi như Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự, Linh Ẩn Thiền Tự, Vạn Thọ Thiền Tự...để trao đổi kinh nghiệm chứng ngộ của mình trước khi ra hoằng hóa,

Đầu tiên, sư đến trụ trì tại Bạch Vân Bảo Khánh Tự ở miền Đông và giáo hóa, thuyết pháp tại đây được 6 năm, phong cách và đức hạnh của sư được nhiều người biết đến.

Năm 1309, thể theo lời mời của Tướng Quân Bắc Điều Quân Thời (ja: Hōjō Sadatoki), sư du phương sang Nhật Bản hoằng pháp và đến trụ trì tại Thiền Hưng Tự ở vùng Sagami. Và sau đó được mời đến thuyết giảng tại ngôi đại danh sát Viên Giác Tự (ja: Engagu-ji), tại đây, sư lập một am nhỏ trong khuôn viên chùa và lấy tên am là Bạch Vân và ẩn cư.

Sau đó sư cũng được mời đến thuyết giảng tại nhiều ngôi chùa khác như Vạn Thọ Tự, Thọ Phước Tự, Đông Thắng Tự, Kiến Trường Tự.. Và đến những năm tháng cuối đời, sư trở lại Am Bạch Vân.

Sư dạy chúng hơn 30 năm, xiển dương tông phong Tào Động mạnh mẽ tại Nhật. Đến ngày 4/10/1340, sư an nhiên thị tịch, thọ 69 tuổi và 53 tuổi hạ. Tác phẩm để lại ở đời có Bạch Vân Đông Minh Hòa Thượng Ngữ Lục (白雲東明和尚語錄) gồm 3 quyển.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.