Thiên Đồng Tông Giác

Thiên Đồng Tông Giác (1091-1162, tiếng trung:天童宗珏, tiếng hàn:천동종각 Ch'ŏndong Chonggak, tiếng nhật: Tendō Shūkaku), là một thiền sư Trung Quốc, sống vào đời nhà Tống. Sư kế thừa và nối pháp Chân Yết Thanh Liễu, đệ tử nối pháp của sư là Tuyết Đậu Trí Giám.

Thiên Đồng Tông Giác
天童宗珏
Tiantong Zongjue Zen.jpg
Thiền sư Thiên Đồng Tông Giác
Tông pháiTào Động tông
Cá nhân
Sinh1091
Mất1162
Chức vụ
Chức danhThiền sư
Tiền nhiệmChân Yết Thanh Liễu
Kế nhiệmTuyết Đậu Trí Giám
Hoạt động tôn giáo
Sư phụChân Yết Thanh Liễu
Đồ đệTuyết Đậu Trí Giám

Cơ duyênSửa đổi

Sư họ Tôn, tự là Đại Lâm, người ở Hòa Châu, nay là huyện Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Đến năm 16 tuổi sư xuất gia, và hai năm sau sư thọ giới cụ túc. Đầu tiên, sư tham vấn với Thiền Sư Tổ Chiếu Đạo Hòa(1057-1124) thuộc Tông Vân Môn. Sau khi Thiền Sư Tổ Chiếu viên tịch, sư đến tham vấn với Thiền Sư Chân Yết Thanh Liễu và được khai ngộ. Sư được Thiền Sư Chân Yết ấn khả chứng minh và kế thừa mạch pháp của vị này.

Năm 1132, Niên hiệu vua Thiệu Hưng thứ 2 nhà Tống, sư đến trụ trì tại chùa Nhạc Lâm ở huyện Phụng Hoa tỉnh Triết Giang trong 23 năm. Sau đó sư đến trị trì tại Tuyết Đậu Thiền Tự ở núi Tuyết Đậu trong 4 năm.

Năm 1959, sư đến trụ trì Thiên Đồng Thiền Tự cho đến cuối đời.

Năm 1962, sư an nhiên thị tịch, trụ thế hơn 72 năm, hạ lạp 54 năm. Đệ tử trà tỳ xây tháp thờ tại Thiên Đồng Thiền Tự

Pháp NgữSửa đổi

Một hôm sư đăng tòa thuyết pháp, nói kệ dạy chúng:

Kiếp trước dạo chơi ngoài thế tục

Diệu khế không thể dùng ý nghĩ

Chân chứng nào mượn lời truyền

Đến chừng được: rỗng rang sáng suốt, thì mây trắng xua tan miền núi lạnh

Linh quang toả chiếu chừ trăng thanh dõi theo bóng thuyền đêm

Chính lúc đó phải làm sao nhỉ

Thiên chánh đâu từng lìa bản vị

Tung hoành nào mượn tiếng nhân duyên.

Công án Thiền:

Một hôm, có vị tăng hỏi:

-Thế nào là đạo?

Ngài nói:

-Chớ dẹp bảng chỉ đường ở ngã tư!

Tham khảoSửa đổi

  • Phật Tổ Đạo Ảnh(Tập 1,2) do Hoà Thượng Hư Vân và Tuyên Hóa biên soạn.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.