Tôn (chữ Hán: 孫, Bính âm: Sūn) là một họ phổ biến ở Trung Quốc, họ này cũng xuất hiện ở Việt NamTriều Tiên (Hangul: 손, Romaja quốc ngữ: Son).

Tôn
Tiếng Việt
Quốc ngữTôn
Hán-Nôm
Tiếng Trung
Phồn thể
Giản thể
Trung Quốc đại lụcbính âmSūn
Tiếng Triều Tiên
Hangul
Romaja quốc ngữSon

Nhiều người Việt hiện nay đang hiểu nhầm họ Tôn (孫) và họ Tôn Thất (尊室) là cùng một họ, do chữ Quốc ngữ chỉ biểu âm, không biểu rõ nghĩa như chữ Hán và chữ Nôm, hơn nữa họ Tôn đã có từ lâu đời, còn họ Tôn Thất vốn là một nhánh từ con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn tách ra.

Người Việt Nam họ Tôn nổi tiếngSửa đổi

Người Trung Quốc họ Tôn nổi tiếngSửa đổi

Người Triều Tiên họ Tôn nổi tiếngSửa đổi

Người họ Tôn nổi tiếng khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi