Tuyết Đình Phúc Dụ

Tuyết Đình Phúc Dụ (雪庭福裕, Setsutei Fukuyū, 1203-1275), thiền sư Trung Quốc , tông Tào Động, từng sống dưới thời nhà Nguyên. Sư từng trụ trì và trùng hưng lại Chùa Thiếu Lâm nổi danh nên còn được coi Tổ khai sơn của ngôi chùa này. Sư là pháp tử của thiền sư Vạn Tùng Hành Tú và có đệ tử nối pháp là thiền sư Linh Ẩn Văn Thái

Hành TrạngSửa đổi

Sư họ Trương, tự là Hảo Vấn, quê ở Thái Nguyên,tỉnh Sơn Tây. Đầu tiên, sư đến xuất gia và thọ giới cụ túc với đại sư Hưu Lâm ở Tiên Nham và làm thị giả tại đây 7 năm.

Sau đó, sư đến yết kiến thiền sư Vạn Tùng Hành Tú tại Báo Ân Tự và được đại ngộ. Về sau, sư được thiền sư Vạn Tùng truyền pháp và kế thừa chính mạch của tông Tào Động , sư cũng ở lại đây hầu hạ thầy 10 năm. Cơ duyên vấn đáp của sư với hòa thượng Vạn Tùng được ghi lại như sau:

Vạn Tùng hỏi: Ông là ngươi ở đâu, được gì rồi mà đến đây?

Sư đáp: Hoà thượng mắc lỗi với học nhân. Con xin đảnh lễ, tạm thời che giấu cho hoà thượng.

Vạn Tùng nghe được vô cùng hoan hỉ

Trên bước đường hoằng pháp, đầu tiên sư đến trụ trì tại chùa Thiếu LâmTung Sơn, tu sửa lại những hoang phế nơi đây và sau trở thành một ngôi thiền tự khang trang, đẹp đẽ, đời sau tôn sư là tổ trung hưng nơi đây. Kể từ đó cho đến nay, Chùa Thiếu Lâm thuộc Tông Tào Động và tự xưng danh là Tào Động Chính Tông. Đạo hạnh của sư càng ngày càng cao rộng, tăng tục khắp nơi đua nhau đến pháp hội cầu pháp và tu học. Dưới sư có rất nhiều môn đệ xuất chúng.

Vào năm thứ 8 (1248), sư nhận chiếu chỉ của vua và đến trú trì Hòa Lâm Hưng Quốc Tự . Vua Hiển Tông từng mời sư vào trong cung để đàm đạo về Phật pháp, vua rất kính nể và thán phục trí tuệ của sư. Sau đó, vua ban chức cho sư thống lĩnh cả hai tôn giáo lớn ở Trung Quốc thời bấy giờ là Đạo giáoPhật giáo, và khôi phục các tự viện đã bị hư sụp cho tăng ni ở khắp nơi.

Đến năm đầu (1260) niên hiệu Trung Thống , sư vâng mệnh vua Thế Tổ nhà Nguyên thiêu hủy sách của Đạo Giáo, cải tà quy chính cho các đạo sĩ và được ban cho hiệu là Quang Tông Chính Pháp Thiền Sư . Ngoài ra, sư còn xây dựng Báo Ân Tinh Xá ở cố hương mình và thường sống ở Vạn Thọ Tự.

Một hôm sư thăng tòa dạy chúng: "Suốt 12 thời (24 giờ) tẩy sạch mọi việc, chỉ khán câu trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là mặt thật xưa nay (bản lai diện mục của ta? Không kể đắc lực hay không đắc lực, hôn trầm tán loạn hay không hôn trầm tán loạn, chỉ chuyên đề khởi thoại đầu".

Vào ngày 20 tháng 7 năm thứ 12 niên hiệu Chí Nguyên, sư an nhiên tọa thiền thị tịch, hưởng thọ 73 tuổi. Môn đệ trà tỳ và xây tháp thờ xá lợi tại khuôn viên chùa Thiếu Lâm. Đến năm đầu (1312) niên hiệu Hoàng Khánh, sư được ban hiệu là Đại Tư Không Khai Phủ Nghi Đồng Tam Tư Truy Phong Tấn Quốc Công . Vị quan là Trình Cự Phu soạn văn Đại Nguyên Tặng Đại Tư Không Phủ Nghi Đồng Tam Tư Truy Phong Tấn Quốc Công Thiếu Lâm Khai Sơn Quang Tông Chánh Pháp Đại Thiền Sư Dụ Chi Bi.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Phật Tổ Đạo Ảnh, quyển 2,thiền Sư Hư Vân biên soạn, đệ tử đại sư Tuyên Hóa hiệu đính.