Ngưng Nhiên Liễu Cải

Thiền sư trong lịch sử Trung Quốc
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ

Ngưng Nhiên Liễu Cải (tiếng Trung: 凝然了改, bính âm: Níngrán legǎi, 1335-1421) là một thiền sư Trung Quốc, thuộc Tông Tào Động, sống cuối thời nhà Nguyên đầu thời nhà Minh. Sư là môn đệ đắc pháp của Thiền sư Tùng Đình Tử Nghiêm và có pháp tử là Thiền sư Câu Không Khế Bân.

Cơ duyênSửa đổi

Sư họ Nhiệm, người ở Kim Điếm, Tùng Dương. Ban sơ xuất gia rồi đi tham học các nơi, sư đến tham vấn với Hòa Thượng Tùng Đình Tử Nghiêm, tổ sư Tông Tào Động. Một hôm, Tổ thượng đường nói rằng: Rắn chết giữa đường thì chớ giết, giỏ thủng đựng đầy mới mang về. Đây là rất rõ ý chỉ của Tông Tào Động ta. Nếu là tăng sĩ thô lỗ đến trong đây làm sao hiểu được?

Sư đáp: Việc này đâu phải là khó hiểu

Tổ bảo: Sơn tăng phá cười

Nghe nói vậy, sư ngơ ngác. Tùng Đình hỏi: Ở trong nhà ma, ông tìm chén gì?

Sư càng thêm mờ mịt

Một hôm, Tùng Đình thượng đường, dạy: Một lời nói vượt qua tất cả.

Ngay đó, sư đại ngộ. Tổ ấn khả chứng minh và phó chúc cho sư: Gia phong tông Tào Động ta, ngươi xứng đáng làm chủ!

Năm 1390, niên hiệu Hồng Vũ thứ 23, sư đến trụ trì tại Tổ đình Chùa Thiếu Lâm Tung Sơn, chuyên tâm xiển dương Thiền Pháp. Năm 1421, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 19, sư không bệnh, một hôm tập hợp đại chúng nói lời từ biệt. Sư có bài kệ:

Tuổi đà tám mươi bảy

Tối nay sẽ giã từ

Với tay về quá khứ

Mặt trăng sáng trời cao

Nói kệ xong sư an nhiên thị tịch, môn đệ trà tỳ, xây tháp cúng dàng tại bản sơn Chùa Thiếu Lâm.

Tham khảoSửa đổi

  1. Phật Tổ Đạo Ảnh, HT Hư Vân sáng tác, HT Tuyên Hóa hiệu đính, biên tập. Quyển 2
  2. Thiền Uyển Kế Đăng Lục, Thiền sư Từ Sơn soạn, Thích Thiện Phước dịch Việt.