Lupulella là một chi[1][2][3] động vật có vú thuộc phân họ Chó (Caninae) được tìm thấy tại châu Phi.[4] Chi này hiện bao gồm hai loài còn tồn tại: chó rừng vằn hông (Lupulella adusta) và chó rừng lưng đen (Lupulella mesomelas).[3][1][2]

Lupulella
Thời điểm hóa thạch: Thế Pliocene - gần đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Carnivora
Họ (familia)Canidae
Phân họ (subfamilia)Caninae
Tông (tribus)Canini
Phân tông (subtribus)Canina
Chi (genus)Lupulella
Hilzheimer, 1906
Bản đồ phạm vi các loài thuộc chi Lupulella      Lupulella adusta      Lupulella mesomelas
Bản đồ phạm vi các loài thuộc chi Lupulella
     Lupulella adusta
     Lupulella mesomelas
Các loài còn tồn tại

Phân loại sửa

Cả hai loài ban đầu được đặt trong chi Canis. Vào năm 2017, một đánh giá phân loại đã khuyến nghị rằng hai loài này được tách ra thành chi Lupulella.[5]

Hình ảnh Tên khoa học Tên thông thường
  Lupulella adusta (Sundevall, 1847) Chó rừng vằn hông
  Lupulella mesomelas (Schreber, 1775) Chó rừng lưng đen

Chú thích sửa

  1. ^ a b Alvares, Francisco; Bogdanowicz, Wieslaw; Campbell, Liz A.D.; Godinho, Rachel; Hatlauf, Jennifer; Jhala, Yadvendradev V.; Kitchener, Andrew C.; Koepfli, Klaus-Peter; Krofel, Miha; Moehlman, Patricia D.; Senn, Helen; Sillero-Zubiri, Claudio; Viranta, Suvi; Werhahn, Geraldine (2019). “Old World Canis spp. with taxonomic ambiguity: Workshop conclusions and recommendations. CIBIO. Vairão, Portugal, 28th - 30th May 2019” (PDF). IUCN/SSC Canid Specialist Group. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
  2. ^ a b Castelló, José R. (2018). “Ch2-Wolf-like Canids”. Canids of the World: Wolves, Wild Dogs, Foxes, Jackals, Coyotes, and Their Relatives (Princeton Field Guides). Princeton University Press. tr. 160–165. ISBN 978-0691176857.
  3. ^ a b “Mammal Diversity Database”. American Society of Mammalogists. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2020.
  4. ^ Hoffmann, M. (2014). Canis adustus. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2014: e.T3753A46254734. doi:10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T3753A46254734.en. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2021.
  5. ^ Viranta, Suvi; Atickem, Anagaw; Werdelin, Lars; Stenseth, Nils Chr. (2017). “Rediscovering a forgotten canid species”. BMC Zoology. 2. doi:10.1186/s40850-017-0015-0.

Liên kết ngoài sửa

  •   Dữ liệu liên quan tới Lupulella tại Wikispecies