Chi Cáo Nam Mỹ

(Đổi hướng từ Lycalopex)

Chi Cáo Nam Mỹ, tên khoa học Lycalopex,[2] là một chi động vật có vúNam Mỹ trong phân họ Chó, họ Chó, bộ Ăn thịt. Mặc dù có tên là cáo, các loài trong chi này không phải cáo thực sự, mà là một chi chó độc nhất có quan hệ họ hàng gần với chó sói và chó rừng hơn là với cáo thực sự; một số trong số chúng giống cáo do quá trình tiến hóa hội tụ.

Chi Cáo Nam Mỹ
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Mammalia
Bộ: Carnivora
Họ: Canidae
Phân họ: Caninae
Tông: Canini
Chi: Lycalopex
Burmeister 1854
Loài điển hình
Canis magellanicus[1]
Vùng phân bố của 6 loài
Các đồng nghĩa
  • Pseudalopex Burmeister 1856
  • Canis (Pseudalopex) Allen 1895

Chi này được Burmeister miêu tả năm 1854.[2] Loài điển hình của chi này là Canis magellanicus Gray, 1847 (= Canis culpaeus Molina, 1782), by subsequent designation (Cabrera, 1931).

Các loài sửa

Chi này gồm các loài:[3] In 1895, Allen classified Pseudalopex as a subgenus of Canis, establishing the combination Canis (Pseudalopex), a name still used in the fossil record.[4]

Loài tuyệt chủng

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
  2. ^ a b Wozencraft, W. C. (2005). “Order Carnivora”. Trong Wilson, D. E.; Reeder, D. M. (biên tập). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference . Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
  3. ^ Lucherini, M. (2016). Lycalopex culpaeus. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2016: e.T6929A85324366. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T6929A85324366.en. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2021.
  4. ^ a b Canis (Pseudalopex) australis Kerr 1792”. Fossilworks. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2021 from the Paleobiology Database.Quản lý CS1: postscript (liên kết)

Tham khảo sửa

  •   Dữ liệu liên quan tới Lycalopex tại Wikispecies
  • Nowak, Ronald M. (2005). Walker's Carnivores of the World. Baltimore: Johns Hopkins Press. ISBN 0-8018-8032-7