Chòm sao Mục Phu 牧夫 (hay Boötes) là một chòm sao ở phía Bắc, cái tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "người chăn bò" hay "người cày ruộng". Boötes là một trong 48 chòm sao cổ điển của Ptolemy cũng như là một trong 88 chòm sao hiện đại. Nó có chứa vì sao sáng thứ 4 trên bầu trời, Sao Đại Giác. Nó cũng là ngôi nhà của nhiều sao sáng khác, bao gồm 8 sao từ độ sáng thứ 4 trở lên, và thêm vào 21 sao trên độ sáng thứ 5, tổng cộng có khoảng 29 sao có thể thấy bằng mắt thường.

Mục Phu
Boötes
Chòm sao
Boötes
Viết tắtBoo
Sở hữu cáchBootis
Xích kinh15 h
Xích vĩ30°
Diện tích907 độ vuông (13)
Mưa sao băngBootids tháng một

Bootids tháng sáu

Quadrantids
Giáp với
các chòm sao
Nhìn thấy ở vĩ độ giữa +90° và −50°.
Nhìn thấy rõ nhất lúc 21:00 (9 giờ tối) vào tháng 6.
Hình ảnh vẽ cddieeenr về chòm Mục Phu

Truyền thuyết

sửa

Trong thần thoại, có thể Bootes đại diện cho một người thợ cày. Hai con chó của ông, CharaAsterion được đại diện bởi chòm sao Canes Venetici (Lạp Khuyển, chó săn) đã điều khiển chiếc xe bò giữ cho các bánh xe luôn quay trên bâu trời. Nhưng cũng có thể Bootes là người  đã phát minh ra cái cày. Điều này đã khiến Ceres - nữ thần nông nghiệp - hài lòng, nữ thần nông nghiệp đã xin thần Jupiter đưa Bootes lên trời vĩnh viễn như là một phần thưởng. Ngoài ra còn có phiên bản khác cho rằng Bootes  là một trong những người nắm giữ  trọng lượng của thế giới khi  nó đang  quay trên trục, hoặc có thể là một người hầu cận của Hercules.

Thiên thể

sửa

Các thiên thể đáng quan tâm

Tham khảo

sửa
  • ESA (1997). “The Hipparcos and Tycho Catalogues”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). “HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2006.
  • Roman, N. G. (1987). “Identification of a Constellation from a Position”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2006.
  • Gould, B. A. “Uranometria Argentina”. Reprinted and updated by Pilcher, F. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2010.

Liên kết ngoài

sửa

Tọa độ:   15h 00m 00s, +30° 00′ 00″