Maniraptora là một nhánh khủng long đuôi rỗng bao gồm các loài chim và khủng long không biết bay. Nhánh này bao gồm phân nhóm chính Avialae, Deinonychosauria, OviraptorosauriaTherizinosauria. OrnitholestesAlvarezsauroidea thường cũng được xem thuộc nhánh này.

Maniraptorans
Khoảng thời gian tồn tại:
Late JurassicPresent, 167–0 triệu năm trước đây Possible Early Jurassic record
Falcarius white background.jpg
Bộ xương của Falcarius utahensis
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Reptilia
nhánh: Dinosauria
Bộ: Saurischia
Phân bộ: Theropoda
nhánh: Maniraptoriformes
nhánh: Maniraptora
Gauthier, 1986
Subgroups
Các đồng nghĩa

Metornithes Perle et al., 1993

Tham khảoSửa đổi