Melianthaceae là một họ thực vật hạt kín. Các phân loại của Angiosperm Phylogeny Group đưa họ này vào trong phạm vi nhánh rosids. Tất cả các thành viên của họ Melianthaceae nghĩa hẹp đều là cây gỗ hay cây bụi, sinh sống tại khu vực nhiệt đới ở châu Phi, kéo dài về phía nam tới Nam Phi. Hai loài trong 2 chi của họ Francoaceae đôi khi cũng được gộp trong họ này, chúng là các cây thân thảo lâu năm sinh sống tại Chile.

Melianthaceae
Melianthus comosus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Rosids
Bộ (ordo)Geraniales
Họ (familia)Melianthaceae
Horan., 1834
Chi điển hình
Melianthus
L., 1753
Các chi

Phân loạiSửa đổi

Hệ thống APG năm 1998 tách riêng 3 họ Greyiaceae, Melianthaceae và Francoaceae. Trong hệ thống APG II năm 2003 thì họ Greyiaceae được sáp nhập vào họ Melianthaceae. Cũng trong hệ thống APG II thì họ Francoaceae là tùy chọn có thể nhập vào hay tách ra khỏi họ Melianthaceae. Hệ thống APG III năm 2009 không cho phép tùy chọn này nữa và nhập họ Francoaceae vào trong họ Melianthaceae.

Hệ thống APG IV năm 2016 không công nhận họ này mà chỉ công nhận họ Francoaceae Adr.Juss. gồm 4 phân họ là Bersameae Planchon (= Melianthaceae s.s.) + Vivianieae Klotzsch + Greyieae Gürke + Francoeae Spach.

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Melianthaceae (nghĩa hẹp) trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com
  • Greyiaceae trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com
  • Francoaceae trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com