Lương

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Nước Lương)

Lương trong tiếng Việt có thể là:

Quốc giaSửa đổi