Ngô Quyền (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ngô Quyền là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được đặt cho nhiều địa danh ở VIệt Nam như:

Địa danh sửa

Giáo dục sửa

Xem thêm sửa