Nguyễn Thị Bạch Ngân (sinh năm 1964) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bà Rịa – Vũng Tàu.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 10/2/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 19/5/1987

Nơi ứng cử: Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011–2016

Tham khảoSửa đổi