Nguyễn Văn Luật (sinh ngày 25 tháng 2 năm 1960) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 14, khóa 13, khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Kiên Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Luật

Ngày sinh: 25/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/8/1986

Nơi ứng cử: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi