Nguyễn Xuân Bình (born 1917), biệt danh là Xuân Bình, là võ sư nổi tiếng của Việt Nam, người đào tạo ra nhiều võ sĩ của Việt Nam.

Tiểu sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi