Nhóm ngôn ngữ Ả Rập

Nhóm ngôn ngữ Ả Rập hoặc nhóm ngôn ngữ Bắc bán đảo Ả Rập[2], bao gồm các ngôn ngữ và phương ngữ được nói ở Bắc-Trung bán đảo Ả Rập và Nam Syria vào thời tiền Hồi giáo, phần lớn trong số đó là hậu duệ của ngôn ngữ Ả Rập nguyên thủy, bao gồm:

Nhóm ngôn ngữ
Bắc bán đảo Ả Rập
Phân bố
địa lý
Bắc Phi, Trung Đông, Malta
Phân loại ngôn ngữ họcPhi-Á
Glottolog:arab1394[1]

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Arabian”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ “krc2.orient.ox.ac.uk” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Văn liệu

sửa
  • Cantineau, Jean (1955). "La dialectologie arabe", Orbis 4:149–169.
  • Fischer, Wolfdietrich, & Otto Jastrow (ed) (1980). Handbuch der arabischen Dialekte, Wiesbaden: Harrasowitz.
  • Kaye, Alan S., & Judith Rosenhouse (1997). "Arabic Dialects and Maltese", The Semitic Languages. Ed. Robert Hetzron. New York: Routledge. Pages 263–311.
  • Lozachmeur, H., (ed.), (1995). Presence arabe dans le croissant fertile avant l'Hegire (Actes de la table ronde internationale Paris, 13 Novembre 1993) Paris: Editions Recherche sur les Civilisations. ISBN 2-86538-254-0
  • Macdonald, M.C.A., (2000). "Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia" Arabian Archaeology and Epigraphy 11(1), 28–79
  • Scagliarini, F., (1999). "The Dedanitic inscriptions from Jabal 'Ikma in north-western Hejaz" Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 29, 143–150 ISBN 2-503-50829-4
  • Sobelman, H., (ed.) (1962). Arabic Dialect Studies, Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics and the Middle East Institute.
  • Winnett, F.V. & Reed, W.L. (1970). Ancient Records from North Arabia, Toronto: University of Toronto