Nhóm ngôn ngữ Mondzi (Mangi) là một nhóm nhỏ các ngôn ngữ của nhóm ngôn ngữ Lô Lô-Miến trong phân loại Lama (2012).

Mondzi

Phân bố
địa lý
Biên giới Trung QuốcViệt Nam
Phân loại ngôn ngữ họcHán-Tạng
Ngôn ngữ con:
Glottolog:mond1269[1]
Châu tự trị Văn Sơn ở Vân Nam, Trung Quốc

Nhóm ngôn ngữ Mondzi được nói ở châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc và bên kia biên giới ở Hà Giang, Việt Nam. Theo Hsiu (2014), nhóm ngôn ngữ Kathu có liên quan.

Phân loạiSửa đổi

Hsiu (2014: 73) phân loại các ngôn ngữ Mondzi như sau. Các ngôn ngữ bổ sung từ Hsiu (2017) cũng được xem xét.

 • Kathu (Thou)
 • Mondzi hạt nhân (Mang hạt nhân)
  • Muangphe
  • Mango, Manga
  • Maang (còn được gọi là Mo'ang, Meang)
  • Mondzi, Mantsi
  • Maza
  • Mauphu [2], Motang [3]
  • Mongphu [4]

Phân loại sửa đổi các ngôn ngữ Mondzi của Hsiu (2018) [5] như sau.

 • Mondzi Tây Bắc: Kathu, Thou
 • Mondzi lõi (hạt nhân)
  • Mondzi Nam: cụm Munji/Mantsi
  • Mondzi Đông Nam: cụm Meang/Maang
  • Mondzi Đông
   • Cụm Mango/Manga
   • Mongphu
   • Maza
  • Mondzi Trung tâm
   • Muangphe
   • Mauphu, Motang

Thay đổi âm thanhSửa đổi

Lama (2012) liệt kê những thay đổi âm thanh sau đây từ Lô Lô nguyên thủy như những đổi mới của Mondzi.

 • *tsʰ- > s-
 • *ɣr- > ʐ-
 • *ɣʷ- > b-

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Mondzish”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 2. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Mauphu audio word list. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1123355
 3. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Motang audio word list. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1123353
 4. ^ Hsiu, Andrew. 2017. Mongphu audio word list. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1123361
 5. ^ Hsiu, Andrew. 2018. Mondzish branch.