Occidozyga là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dicroglossidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 12 loài và 17% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Occidozyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Dicroglossidae
Chi (genus)Occidozyga
Kuhl & Hasselt, 1822
Tính đa dạng
12 species (see text)
Loài điển hình
Rana lima
Gravenhorst, 1829
Danh pháp đồng nghĩa
Phrynoglossus Peters, 1867

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.