Phan Dưỡng Hạo

Phan Thúc Trực (1808-1852), sau còn có tên là Phan Dưỡng Hạo, là một nhà khoa bảng của triều Nguyễn. Phan Thúc Trực là người của thôn Phú Ninh, Vân Tụ, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông đi thi Hương nhiều lần không đỗ. Nhưng, vào khoa thi năm Đinh Mùi 1847, ông đỗ tới Thám hoa. Đó là niên hiệu Thiệu Trị thứ 7. Ông giữ các chức như Hàn lâm viện Trước tác, Tập hiền viện Thị độc, Kinh diên Khởi cư trú. Sau khi mất, ông được tặng hàm Thị giảng Học sĩ[1].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. Truy cập 15 tháng 3 năm 2015.