Pholiotina là một chi nấm trong họ Bolbitiaceae, thuộc bộ Agaricales. Chi nấm này được nhà nghiên cứu người Thụy Sĩ, Victor Fayod miêu tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1889 với chú thích "những loài giống chi Conocybe và có màng mỏng".[2][3] Pholiotina sau đó được mở rộng và bao gồm cả những loài không có màng.[3]

Pholiotina
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Agaricales
Họ (familia)Bolbitiaceae
Chi (genus)Pholiotina
Fayod (1889)
Loài điển hình
Pholiotina vexans[1]
(P. D. Orton) Bon (1991)
Danh sách các loài

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Hausknecht A, Krisai-Greilhuber I (2007). “Infrageneric division of the genus Pholiotina – a classical approach”. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde. 16 (1). tr. 133–45.
  2. ^ Fayod VF. (1889). “Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinés”. Annales des Sciences Naturelles, Botanique. VII (bằng tiếng Pháp). 9. tr. 181–411 (see p. 359).
  3. ^ a b Tóth, Annamária; Hausknecht, Anton; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Papp, Tamás; Vágvölgyi, Csaba Vágvölgyi; Nagy, László G. (2013). “Iteratively Refined Guide Trees Help Improving Alignment and Phylogenetic Inference in the Mushroom Family Bolbitiaceae”. PLOS ONE. 8 (2). doi:10.1371/0056143.