Quark lạ là hạt cơ bản thuộc gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ hai. Quark lạ đến nay vẫn chưa được thực nghiệm, lý thuyết về hạt Strange được đưa ra vào năm 1964 bởi Murray Gell-MannGeorge Zweig.

Quark lạ
Cấu trúcHạt sơ cấp
Loại hạtFermion
NhómQuark
Thế hệLớp thứ hai
Tương tác cơ bảnTương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ, tương tác hấp dẫn
Phản hạtPhản quark lạ (s)
Lý thuyếtMurray Gell-Mann (1964)
George Zweig (1964)
Ký hiệus
Khối lượng70–130 MeV/c2
Thời gian sốngphân rã thành quark lên
Điện tích13 e
Màu tích
Spin12

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa