Rạch Gầm – Xoài Mút

(đổi hướng từ Rạch Gầm - Xoài Mút)
Sông Tiền, đoạn Rạch Gầm – Xoài Mút
Khu vực xảy ra trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

Rạch Gầm – Xoài Mút là tên gọi một đoạn sông Tiền, giới hạn bởi 2 sông nhánh nhỏ là sông Rạch Gầm (phía thượng lưu) và sông Xoài Mút (phía hạ lưu). Đoạn sông này ngày nay nằm giữa địa phận thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (trước năm 1976tỉnh Mỹ Tho), Việt Nam. Tại đây, ngày 20 tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn do Long Nhương Tướng quân Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bại 2 vạn quân thủy bộ của Xiêm La qua can thiệp giúp chúa Nguyễn Phúc Ánh, đồng thời đốt rụi 200 tháp thuyền to, chỉ còn sống sót được mấy nghìn quân trốn chạy về nước[1].

Tượng đài kỷ niệm chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút tại Châu Thành, Tiền Giang

Theo Đại Nam nhất thống chí, thì vào giữa thế kỷ 19, Rạch Gầm thuộc tỉnh Định Tường nhà Nguyễn: "Rạch Gầm cách huyện Kiến Đăng 29 dặm về phía Tây Nam, là đoạn hạ lưu sông Tiền Giang, cũng là chỗ chia địa giới của hai huyện Kiến Đăng và Kiến Phong (phủ Kiến Tường tỉnh Định Tường nhà Nguyễn),..., sông chảy 2 dặm rưỡi đến chỗ ngã ba, ngả phía Tây chảy 7 dặm rưỡi thì hợp với sông Trà Liễu, ra hạ lưu sông Tiền Giang, ngả phía Bắc chảy 24 dặm đến chỗ nguồn tận cùng của giồng Chôm."[2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Thế kỷ 18 (1785 - 1799)
  2. ^ Đại Nam nhất thống chí, quyển 28, trang 96-97.

Xem thêmSửa đổi