Rhinorex là một chi khủng long mỏ vịt kritosaurini sống vào cuối kỷ Creta thuộc thành hệ Neslen, ở miền trung Utah. Thời gian tồn tại chính xác của nó không chính xác, được cho là khoảng 75 triệu năm trước.[1]

Rhinorex
Thời điểm hóa thạch: Late Cretaceous, 75 triệu năm trước đây
Tập tin:Rhinorex.gif
Dấu vết da của mẫu vật điển hình.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Dinosauria
Bộ (ordo)Ornithischia
Họ (familia)Hadrosauridae
Phân họ (subfamilia)Saurolophinae
Tông (tribus)Kritosaurini
Chi (genus)Rhinorex
Gates & Scheetz, 2014
Species
  • R. condrupus Gates & Scheetz, 2014(type)

Họ hàng gần nhất của nó được cho là Gryposaurus, và Rhinorex thậm chí còn được cho là thuộc chi Gryposaurus, theo phân tích phát sinh loài chỉ ra.[1]

Nó được tìm thấy trong khoảng thời gian rất gần Gryposaurus monumentensis. Có thể Rhinorex sống ở môi trường bờ biển nhiều hơn Gryposaurus.[1]

Tham khảoSửa đổi