Mở trình đơn chính

Sư đoàn 315, Quân đội nhân dân Việt Nam

Sư đoàn 315 được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1979 tại Campuchia, gồm Trung đoàn BB 142, 143, 733, Trung đoàn pháo mặt đất 729 và 2 tiểu đoàn trực thuộc. Sư đoàn trưởng đầu tiên là Đại tá Trương Đức Chữ. Sau khi làm nhiệm vụ ở Campuchia về, Sư đoàn về nước đóng quân tại Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam. Sư đoàn trưởng hiện nay là Đại tá Trần văn Lý.

Sư đoàn 315
Quân đội nhân dân Việt Nam
Quân khu 5


Chỉ huy
Đại tá Trần Văn Lý


Quốc gia Việt Nam
Thành lập6 tháng 3, 1979; 40 năm trước
Phân cấpSư đoàn
Bộ phận củaQuân khu 5
Bộ chỉ huyChu Lai, Núi Thành, Quảng Nam
Tham chiếnChiến trường Campuchia
Chỉ huy
Sư đoàn trưởngĐại tá Trần Văn Lý
Chính ủyĐại tá Huỳnh Văn Trông

Tham khảoSửa đổi