Sư đoàn 315, Quân đội nhân dân Việt Nam

Sư đoàn 315 được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1979 tại Campuchia, gồm Trung đoàn BB 142, 143, 733, Trung đoàn pháo mặt đất 729 và 2 tiểu đoàn trực thuộc. Sư đoàn trưởng đầu tiên là Đại tá Trương Đức Chữ. Sau khi làm nhiệm vụ ở Campuchia về, Sư đoàn về nước đóng quân tại Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam. Sư đoàn trưởng hiện nay là Đại tá Nguyễn Dương Kiên

Sư đoàn 315
Quân khu 5
Chỉ huy
Nguyễn Dương Kiên
Quốc gia Việt Nam
Thành lập6 tháng 3 năm 1979; 45 năm trước (1979-03-06)
Quân chủng Lục quân
Phân cấpSư đoàn
Bộ phận củaQuân khu 5
Bộ chỉ huyChu Lai, Núi Thành, Quảng Nam
Khẩu hiệuTrung thành, đoàn kết, động viên nhanh, chiến đấu giỏi
Hành khúcHành khúc Sư đoàn 315
Tham chiếnChiến trường Campuchia
Chỉ huy
Sư đoàn trưởng
Nguyễn Dương Kiên
Chính ủy
Đỗ Thành Thái

Tổ chức sửa

 • Phòng Tham mưu
 • Phòng Chính trị
 • Phòng Hậu cần
 • Phòng Kỹ thuật
 • Trung đoàn Bộ binh 143
 • Trung đoàn Bộ binh 142 (KTT)
 • Trung đoàn Bộ binh 733 (KTT)
 • Tiểu đoàn Thông tin 18
 • Tiểu đoàn Quân y 24
 • Đại đội Sửa chữa 26
 • Đại đội Kho 29

Lãnh đạo hiện nay sửa

Sư đoàn trưởng: Đại tá Nguyễn Dương Kiên

Chính ủy: Thượng tá Đỗ Thành Thái

Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng: Trung tá Trần Kim Tuấn

Phó Sư đoàn trưởng: Đại tá Đinh Văn Minh

Phó Sư đoàn trưởng: Đại tá Phan Văn Hoà

Phó Chính ủy: Thượng tá Phạm Hải Minh

Lãnh đạo qua các thời kỳ sửa

Trương Đức Chữ

Đinh Ngọc Xước

Trần Minh

Thượng tướng Võ Tiến Trung

Trung tướng Trương Đức Nghĩa

Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng

Đại tá Đoàn Văn Tâm

Đại tá Trần Văn Lý

Tham khảo sửa