Mở trình đơn chính

Son thăng thứ là một cung thứ dựa trên nốt Son thăng (G#), bao gồm các nốt sau Son#, La#, Si;, Đô, , Mi, Fa##Son#. Bộ khóa của nó có 5 dấu thăng.

G♯ minor
G sharp minor key signature.png
Tương đương Si trưởng
Cung nhạc song song A♭ trưởng
Các nốt nhạc thành phần
G♯, A♯, B, C♯, D♯, E, F♯♯, G♯

Âm giai cung Son thăng thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Si trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung La giáng trưởng. Nó trùng âm với cung La giáng thứ.

Bản Giao hưởng số 17 của Nikolai Myaskovsky là bản giao hưởng duy nhất viết ở cung này.

Các tác phẩm viết ở cung nàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • A. Morris, "Symphonies, Numbers And Keys" in Bob's Poetry Magazine, III.3, 2006