Tân Thành, Thủ Thừa

xã thuộc Thủ Thừa

Tân Thành là xã thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

  • Diện tích tự nhiên: 3.966 ha.
  • Dân số: 3.399 nhân khẩu.

Vị trí địa lýSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Toàn xã chia thành 5 ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 (xã lị), Ấp 4, Ấp 5.

Lịch sửSửa đổi

Ngày 15-09-1981, Quyết định số 71-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc chia xã Nhị Thành thành hai xã lấy tên là xã Nhị Thành và xã Tân Thành.

Nghị định số: 50/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức HuệThủ Thừa, tỉnh Long An. Thành lập xã Tân Lập thuộc huyện Thủ Thừa trên cơ sở 3.780 ha diện tích tự nhiên và 2.696 nhân khẩu của xã Tân Thành.

Kinh tế xã hộiSửa đổi

Giáo dục y tếSửa đổi

Giao thông thủy lợiSửa đổi

Xã có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Kênh Bo Bo là trục giao thông chính của xã.

Văn hóaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi