Trong triết học Marx, giai cấp tư sản (tiếng Pháp: bourgeoisie) là giai cấp xã hội sở hữu phương thức sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại và mối quan tâm trong xã hội của họ là giá trị và sự giữ gìn tài sản, đảm bảo cho việc duy trì vị trí kinh tế độc tôn của họ trong xã hội.[1] Giai cấp tư sản luôn chống lại giai cấp quý tộc và giáo hội Ki-tô.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi