Tạ Hiện

Là Đề đốc quân vụ Bắc kỳ (tướng nhà Nguyễn, thời vua Hàm Nghi), lãnh tụ phong trào Cần Vương tại địa bàn tỉnh Thái Bình

Tạ Hiện (chữ Hánː謝現[1]), còn có tên là Tạ Quang Hiện (1841 - 1887 hoặc 1893), quê thôn Quang Lang xã Thụy Hải, huyện Thụy Anh[2] (nay thuộc huyện Thái Thụy), tỉnh Thái Bình, là Đề đốc quân vụ Bắc kỳ (tướng nhà Nguyễn, thời vua Hàm Nghi), lãnh tụ phong trào Cần Vương tại địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tạ Hiện

Tiểu sửSửa đổi

Sau khi cùng Lưu Vĩnh Phúc dẹp tan quân cờ vàng của Hoàng Sùng Anh, năm 1882 Tạ Hiện được vua Tự Đức thăng chức Đề đốc. Nhưng khi Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai vào năm 1883, triều đình Tự Đức phải ký hòa ước bán nước, ông rất bất bình và đã trả ấn từ quan để phản đối. Về quê nhà ông tập hợp nghĩa quân, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống Pháp.

Cuộc khởi nghĩa của ông bắt đầu từ năm 1883 kéo dài đến năm 1887, diễn ra ở Bắc Kỳ

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Thái Bình phong vật chí, trang 24 bản thư viện số, Thư viện Quốc gia.
  2. ^ Tài liệu địa chí Thái Binh, tập 1, Nguyễn Quang Ân và Nguyễn Thanh, trang 181, dịch cuốn Thái Bình phong vật chi.