Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc /
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Jura Dưới/Sớm Hettange trẻ hơn
Trias Trên/Muộn Rhaetia 201.3 ~208.5
Noria ~208.5 ~227
Carnia ~227 ~237
Giữa Ladinia ~237 ~242
Anisia ~242 247.2
Dưới/Sớm Olenek 247.2 251.2
Indu 251.2 251.902
Permi Lạc Bình Trường Hưng già hơn
Phân chia Kỷ Trias theo ICS năm 2020.[1]

Tầng Carnia, đôi khi dùng Karnia, trong niên đại địa chất sớm nhất của thế Trias muộn, và trong phân vị địa tầng thì nó là bậc dưới cùng của thống Trias trên. Nó kéo dài từ khoảng 237 tới 227 Ma (Ma: Megaannum, triệu năm trước)[2]

Kỳ Carnia đứng trước kỳ Ladini và sau đó là kỳ Nori. Ranh giới của nó không được đặc trưng bởi các cuộc đại tuyệt chủng lớn hoặc sự đảo lộn sinh vật, mà là một sự kiện khí hậu, được gọi là Sự kiện hỗn hợp Carnia (Carnian Pluvial Event), xảy ra trong kỳ Carnia và dường như có liên quan đến các cuộc tuyệt chủng quan trọng hoặc các bức xạ sinh vật (biotic radiation ?).

Sinh giới sửa

Chondrichthyans sửa

Chondrichthyes tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias Anh, Đức, Ấn Độ xenacanth elasmobranch
 
Mooreodontus

Actinopterygians sửa

Actinopterygii tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias Trung Quốc, Slovenia, Italy non-neopterygian
 
Birgeria
 
Saurichthys
 
Semionotus
Kỳ Anisia đến Carnia Anh, Morocco perleidiform
Trias muộn Hoa Kỳ redfieldiiform non-neopterygian
Trias muộn Hoa Kỳ teleosteomorph (vây tia hiện đại)
Trias muộn Thụy Sỹ neopterygian
Trias giữa đến Trias muộn Áo teleosteomorph (vây tia hiện đại)
Trias giữa đến Jura sớm Italy non-neopterygian
Trias Trung Quốc, Italy non-neopterygian
Trias muộn Đức neopterygian
Trias giữa đến Trias muộn Áo, Italy Cá lượn sớm nhất

Coelacanths sửa

Actinistia tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias muộn Hoa Kỳ mawsoniid coelacanth
 
Chinlea
Trias muộn đến Jurassic Hoa Kỳ mawsoniid coelacanth
Trias giữa Áo coelacanth

Temnospondyls sửa

Temnospondyls tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Argana Basin, High Atlas, Morocco
 
Cyclotosaurus
 
Compsocerops
 
Koskinonodon
 
Metoposaurus
 
Pelorocephalus
 • Cyclotosaurus
  • Cyclotosaurus ebrachensis
  • Cyclotosaurus buechneri s
  • Cyclotosaurus robustus
  • Cyclotosaurus intermedius
Carnia - Kỳ Noria Southern Brazil
Australia
Argana Basin, High Atlas, Morocco
Tất cả ở Hoa Kỳ và Ấn Độ
Châu Âu và Bắc Mỹ
Tây bắc Argentina

†Chroniosuchians sửa

Chroniosuchia tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias muộn Thành hệ Madygen, Kyrgyzstan stem tetrapod
 
Madygenerpeton

†Procolophonomorphs sửa

Procolophonomorpha tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias muộn Scotland Chi của lizard-shaped parareptile
 
Leptopleuron

†Sauropterygia sửa

†Pachypleurosaurs sửa
Pachypleurosauria tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias giữa Trung Quốc sauropterygian
 
Keichousaurus
†Pistosaurs sửa
Pistosauria tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias giữa Italy sauropterygian
 
Yunguisaurus
Trias muộn Trung Quốc sauropterygian
†Placodonts sửa
Placodonts tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Carnia sớm
 
Henodus
Tập tin:Parahenodus atancensis-novataxa 2018-Chaves Ortega et Pérez‐García--paleoArt-Eloy Manzanero--@frco ortega-@EloyManzanero.jpg
Parahenodus
Trias muộn Tây Ban Nha
Trias muộn Trung Quốc
Tuvalian Trung Quốc

†Thalattosaurs sửa

Thalattosauria tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias giữa đến Trias muộn Trung Quốc
 
Miodentosaurus
 
Nectosaurus (left) and Thalattosaurus (right)
Trias muộn Trung Quốc
Trias muộn Thành hệ Falang, Guizhou, Trung Quốc thalattosaurian tương đối lớn, hơn 4 mét (13 ft)
Trias muộn Hoa Kỳ
Trias giữa đến Trias muộn Hoa Kỳ
Trias giữa đến Trias muộn Trung Quốc

†Ichthyosaurs sửa

Ichthyosaurs tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
 
Californosaurus
 
Cymbospondylus
 
Shastasaurus
 
Shonisaurus
elongate ichthyosaur
ichthyosaur lớn
ichthyosaur lớn

†Archosauromorphs and Archosauriformes (non-archosaurian) sửa

Non-Archosaurian Archosauromorphs tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Thành hệ Doswell, Virginia Doswellia was a low and heavily built carnivore.
 
Doswellia
 
Chanaresuchus
 
Hyperodapedon
 
Longisquama
 
Proterochampsa
 
Tanystropheus
 
Trilophosaurus
Trias giữa đến Trias muộn Thành hệ Chañares, Argentina Chi của modest sized proterochampsid.
Trias giữa đến Trias muộn Thành hệ Chañares, Argentina Chi của proterochampsid archosauriform.
 • Hyperodapedon gordoni
 • Hyperodapedon huxleyi
 • Hyperodapedon tikiensis
 • Hyperodapedon huenei
 • Hyperodapedon mariensis
 • Hyperodapedon sanjuanensis

Châu Âu:

 • H. gordoni

Ấn Độ:

 • H. huxleyi
 • H. tikiensis

Nam Mỹ:

 • H. huenei
 • H. mariensis
 • H. sanjuanensis
Một trong những chi có nguồn gốc nhiều nhất của Rhynchosauria, và phổ biến và đa dạng nhất với ít nhất sáu loài đã được xác minh từ Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ và có nhiều loài hơn từ Châu Phi và Bắc Mỹ.
Thành hệ Makay, Madagascar có nguồn gốc rhynchosaur và họ hàng rất gần của Hyperodapedon, có thể là một loài trong chi đó.
Carnia muộn Lower Dockum Group, Texas Chi của (có thể) hyperodapedontind rhynchosaurs.
Trias giữa đến Trias muộn Thành hệ Madygen, Kyrgyzstan Archosauromorph với các phần phụ bổ sung kéo dài
Carnia muộn Krasiejów quarry, Ba Lan Chi của loài bò sát lượn có liên quan chặt chẽ với Sharovipteryx . Một phân tích phát sinh loài gần đây kết hợp Ozimek cho thấy nó là một thành viên của họ Tanystropheidae, là họ hàng gần của LangobardisaurusTanytrachelos . Điều này có thể gợi ý rằng cả OzimekSharovipteryx đều là thành viên của nhóm.
Thành hệ Santa Maria, Argentina Chi của proterochampsid.
229 Ma Thành hệ Ischigualasto, Argentina Chi của proterochampsid ban đầu được coi là một loài Chanaresuchus.
Thành hệ Calcare del Predil, Italy tanystropheid.
Carnia muộn — Noria sớm nhất Thành hệ Santa Maria, Argentina Chi của proterochampsid.
tanystropheid.
Solite Quarry. Cascade, Virginia tanystropheid.
herbivorous giống thằn lằn allokotosaur dài tới 2,5 m
Trias giữa đến Trias muộn Thành hệ Chañares, Argentina Chi của proterochampsid archosauriform.
Tất cả ở Châu Âu Zanclodon là tên được sử dụng chính thức cho vật liệu hóa thạch có thể thực sự thuộc về ít nhất hai chi khủng long từ kỷ Trias muộn trong số các chi khác.
Archosaurs sửa
†Pseudosuchians (non-crocodylomorphan, non-aetosaurian) sửa
Non-crocodylomorph, non-aetosaurian Crurotarsans tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
 
Gracilisuchus
 
Luperosuchus
 
Ornithosuchus
 
Paleorhinus
 
Polonosuchus
 
Postosuchus
 
Rauisuchus
 
Rutiodon
 
Saurosuchus
†Aetosaurs sửa
Aetosaurs tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
 
Desmatosuchus
 
Stagonolepis
Crocodylomorphs sửa
Crocodylomorphs tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
 
Hesperosuchus
 
Revueltosaurus
Carnia muộn hoặc Noria sớm
Avemetatarsalians (non-dinosaurian) sửa
Avemetatarsalians tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Carnia - Kỳ Noria Thành hệ Timezgadiouine, Argana Basin, Morocco silesaurid dinosauriform
 
Lagerpeton
 
Pisanosaurus
 
Saltopus
 
Scleromochlus
 
Silesaurus
Thành hệ Ischigualasto, Argentina silesaurid dinosauriform.
Thành hệ Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil lagerpetid dinosauromorph.
Ladinian - Carnia Thành hệ Chañares, La Rioja Province, Argentina lagerpetid dinosauromorph.
Ladinian - Carnia Thành hệ Chañares, La Rioja Province, Argentina basal dinosauromorph.
Ladinian - Carnia Thành hệ Chañares, La Rioja Province, Argentina basal dinosauriform.
Thành hệ Ischigualasto, San Juan, Argentina động vật ăn cỏ nhỏ dài 1 mét (39 in) và cao 30 xentimét (12 in). Được coi là ornithischian lâu đời nhất được biết đến, hoặc silesaurid
Carnia - Kỳ Noria Thành hệ Lossiemouth Sandstone, Scotland dinosauriform nhỏ
Agudo, Rio Grande do Sul, Brazil silesaurid dinosauriform.
Lossiemouth Sandstone, Scotland Có thể là một động vật cổ chân cơ bản. Tình trạng phân loại của nó bị tranh cãi nặng nề.
Silesia, Ba Lan silesaurid dinosauriform, measuring over 2 meters long.

Lepidosaurs sửa

Lepidosauria tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias muộn Scotland a rhynchocephalian
 
Brachyrhinodon

†Therapsids (non-mammalian) sửa

Non-mammalian Therapsids tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Thành hệ Ischigualasto, Argentina
Paleorrota, Brazil
 
Exaeretodon
 
Placerias
Thành hệ Chinle, Arizona, Hoa Kỳ
Mammalia sửa
Mammalia tầng Carnia
Taxa Hiện diện Vị trí Mô tả, thảo luận Hình ảnh
Thành hệ Tecovas, Palo Duro Canyon, Texas, Hoa Kỳ Một số coi Adelobasileus là một loài động vật có vú,[3] trong khi những người khác giới hạn Mammalia trong nhóm chỏm cây thì không bao gồm chi này. Trong mọi trường hợp, Adelobasileus được cho là tổ tiên chung của tất cả các loài động vật có vú hiện đại hoặc là họ hàng gần của tổ tiên đó.
 
Adelobasileus

Tham khảo sửa

 1. ^ “International Chronostratigraphic Chart” (PDF). International Commission on Stratigraphy. 2020.
 2. ^ Interactive International Chronostratigraphic Chart, 2019.
 3. ^ Lucas và Luo (1993).

Liên kết ngoài sửa

Kỷ Trias (kỷ Tam Điệp)
Trias dưới/sớm Trias giữa Trias trên/muộn
Indus | Olenek Anisia | Ladinia Carnia | Noria
Rhaetia