Tầng Anisia

(Đổi hướng từ Kỳ Anisia)
Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc /
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Jura Dưới/Sớm Hettange trẻ hơn
Trias Trên/Muộn Rhaetia 201.3 ~208.5
Noria ~208.5 ~227
Carnia ~227 ~237
Giữa Ladinia ~237 ~242
Anisia ~242 247.2
Dưới/Sớm Olenek 247.2 251.2
Indu 251.2 251.902
Permi Lạc Bình Trường Hưng già hơn
Phân chia Kỷ Trias theo ICS năm 2020.[1]

Tầng Anisia trong niên đại địa chấtkỳ đầu của thế Trias giữa, và trong thời địa tầng học thì nó là bậc dưới của thống Trias giữa. Kỳ Anisia tồn tại từ ~ 247.2 Ma đến 242 Ma (Ma: Megaannum, triệu năm trước).[2]

Kỳ Anisia kế tục kỳ Olenek của thế Trias sớm, và tiếp sau là kỳ Ladinia cùng thế.[3]

Sinh giới sửa

Chondrichthyana sửa

Chondrichthyes của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Mooreodontus Trias Australia Một Xenacanthida elasmobranch [4]
 

Actinopterygian sửa

Actinopterygii của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias Trung Quốc, Thụy Sỹ, Italy Một non-neopterygia
 
Birgeria
 
Bobasatrania
 
Saurichthys
Lạc Bình đến Trias giữa Thụy Sỹ, Italy Một đơn vị phân loại chưa được đặt tên của archosaur ctenosauriscid
Anisia đến Carnia Pháp, Đức Một perleidiform
Trias sớm đến Jura sớm Hà Lan, Đức Một neopterygian
Trias sớm đến Trias giữa Trung Quốc Một loài lưỡng cư capitosaurian mastodonsaurid rất lớn, có thể dài tới 3,5 m.
Trias giữa đến Jura sớm Thụy Sỹ, Italy Một loài parareptile procolophonid trong phân họ 'Procolophoninae
Trias Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Italy Một loài parareptile procolophonid trong phân họ Procolophoninae.

†Temnospondyla sửa

Temnospondyli của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Antarctosuchus
 • A polyodon
Hệ tầng Fremouw trên, Nam Cực Một oài lưỡng cư capitosaurian mastodonsaurid
 
Batrachosuchus
 
Cherninia
 
Eocyclotosaurus wellesi
 
Eryosuchus
 
Kryostega
 
Paracyclotosaurus davidi
 
Paracyclotosaurus crookshanki
 
Vigilius
Batrachosuchus
 • B. browni
 • B. concordi
Hệ tầng Ntawere, Zambia
Hệ tầng Burgersdorp, Nam Phi
Blina Shale, Australia
Một chi lưỡng cư brachyopid trematosauria
Calmasuchus Trias giữa Hệ tầng Areniscas y Lutitas del Figaro, Tây Ban Nha Một loài lưỡng cư capitosauria
Cherninia Hệ tầng Denwa, Ấn Độ Một loài lưỡng cư capitosaurian khổng lồ mastodonsaurid.
Eocyclotosaurus Hệ tầng Grès à Voltzia, France
Hệ tầng Röt, Đức
Hệ tầng Otter Sandstone, UK
Hệ tầng Moenkopi, Arizona
Một loài lưỡng cư capitosauria
Eryosuchus Hệ tầng Yerrapalli, Ấn Độ
Hệ tầng Donguz, Nga
Một loài lưỡng cư capitosaurian mastodonsaurid rất lớn, có thể dài tới 3,5 m.
Kryostega Hệ tầng Upper Fremouw, Nam Cực Một loài lưỡng cư stereospondyl lớn.
Notobrachyops Ashfield Shale, New South Wales, Australia Một loài lưỡng cư trematosaurian brachyopid.
Quasicyclotosaurus Aegean/Bithynia Arizona Một loài lưỡng cư capitosaurian heylerosaurid
Paracyclotosaurus
 • P. davidi
 • P. crookshanki
 • P. morganorum
Trias giữa
 • P. davidi: Australia
 • P. crookshanki: India.
 • P. morganorum: Nam Phi
A genus of mastodonsaurid capitosaurian amphibians.
Parotosuchus Hệ tầng Fremouw, Nam Cực Một oài lưỡng cư capitosaurian mastodonsaurid
Stanocephalosaurus Trias giữa Châu Phi, Bắc Mỹ Một chi mastodonsaurid lưỡng cư capitosaurian.
Stenotosaurus Trias giữa Đức, Anh Quốc Một loài lưỡng cư capitosaurian.
Vanastega Cynognathus Assemblage Zone, Burgersdorp, Nam Phi. Một loài lưỡng cư trematosaurian brachyopid.
Vigilius Aegean/Bithynia Arizona Một loài lưỡng cư trematosaurian brachyopid.
Wellesaurus Trias giữa Hoa Kỳ, Nam Phi Một loài lưỡng cư capitosaurian.
Xenotosuchus Trias giữa Nam Phi Một oài lưỡng cư capitosaurian mastodonsaurid
Yuanansuchus Trung Quốc Một loài lưỡng cư capitosaurian heylerosaurid

†Ichthyopterygiana sửa

Ichthyopterygia của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Cymbospondylus Trias giữa Thụy Sỹ, Hoa Kỳ Một ichthyosaur
 
Mixosaurus Trias giữa Thụy Sỹ, Italy Một ichthyosaur
 
Omphalosaurus Trias sớm đến Trias giữa Hoa Kỳ Một Ichthyosauriform sớm có răng giống như nút
 
Thalattoarchon Trias giữa Hoa Kỳ Một trong những sinh vật đại thực vật biển đầu tiên sau cuộc tuyệt chủng kỷ Permi-kỷ Trias có khả năng ăn những con mồi có kích thước tương tự như chính nó
 

†Thalattosauria sửa

Thalattosauria của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Askeptosaurus Trias giữa Hệ tầng Besano, Italy Một thalattosaur askeptosauroid
 
Askeptosaurus
 
Thalattosaurus
Clarazia Trias giữa Hệ tầng Besano, Thụy Sỹ Một thalattosaur thalattosauroid
Hescheleria Trias giữa Hệ tầng Besano, Thụy Sỹ Một thalattosaur thalattosauroid
Thalattosaurus Trias giữa đến Trias muộn Canada Thalattosaurus là một loài thalattosaur Thalattosauroidea trong họ Thalattosauridae.

†Helveticosaurida sửa

Helveticosauridae của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Helveticosaurus Ranh giới Anisia-Ladinia Thụy Sỹ
 
Helveticosaurus
EHoa Kỳurosphargis Ranh giới Anisia-Ladinia Italy
Hà Lan

†Saurosphargida sửa

Saurosphargids của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Largocephalosaurus Hệ tầng Guanling, Trung Quốc
 
Sinosaurosphargis
Saurosphargis Ba Lan
Hà Lan
Sinosaurosphargis Hệ tầng Guanling, Trung Quốc

†Sauropterygiana sửa

Sauropterygia của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Atopodentatus Trias giữa Trung Quốc Một nền sauropterygian. Nó là loài bò sát biển ăn cỏ sớm nhất được biết đến.
 
Atopodentatus
 
Wumengosaurus
Diandongosaurus Trias giữa Trung Quốc Một nền eosauropterygian
Wumengosaurus Trias giữa Trung Quốc Một nền eosauropterygian

†Pistosaura sửa

Pistosauria của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Augustasaurus Trias giữa Hoa Kỳ Một sauropterygian
 
Augustasaurus
 
Pistosaurus
Cymatosaurus Olenek muộn đến Anisia Đức; Hà Lan Một sauropterygian
Pistosaurus Anisia-Ladinia Pháp; Đức Một sauropterygian

†Pachypleurosaura sửa

Pachypleurosauria của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Anarosaurus Trias giữa Hà Lan Một sauropterygian
 
Keichousaurus
Dactylosaurus Trias giữa Trung Âu Một sauropterygian
Dianopachysaurus Trias giữa Trung Quốc Một sauropterygian
Keichousaurus Trias giữa Trung Quốc Một sauropterygian
Odoiporosaurus Trias giữa Italy Một sauropterygian
Serpianosaurus
 • S. germanicus
upper Pelsonia Đức Một sauropterygian

†Nothosaura sửa

Nothosaur của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Ceresiosaurus Trias giữa Italy, Thụy Sỹ Có thể là từ đồng nghĩa của Lariosaurus
 
Ceresiosaurus
Germanosaurus Trias giữa Đức Một sauropterygian
 • Lariosaurus
  • Lariosaurus vosseveldensis
  • Lariosaurus hongguoensis
Trias giữa Trung Quốc
Hà Lan
Một sauropterygian
Sanchiaosaurus Trias giữa Trung Quốc Một nothosauroid cơ bản
Silvestrosaurus Ranh giới Anisia-Ladinia Thụy Sỹ Có thể là một loài Lariosaurus

†Placodonta sửa

Placodonts của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Cyamodus Một placodont cyamodontoid dẫn xuất
 
Cyamodus
 
Paraplacodus
 
Placodus
Palatodonta Anisia sớm Hà Lan Một nền Sabodontiform sauropterygian
Paraplacodus Bắc Italy Một placodont cơ bản
Pararcus Trias giữa Hà Lan Một placodont cơ bản
Placodus Trias giữa Châu Âu Một placodont cơ bản

Archosauromorph sửa

†Rhynchosaura sửa

Rhynchosauria của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Hệ tầng Moenkopi, Arizona Một chi rhynchosaur Hyperodapedontidae
Anisia muộn Hệ tầng Otter Sandstone, Anh Quốc Một chi rhynchosaur Hyperodapedontidae
Anisia sớm Hệ tầng Burgersdorp, Nam Phi Một rhynchosaur cơ bản
Anisia muộn Hệ tầng Otter Sandstone, Anh Quốc Một chi của hyperodapedontid rhynchosaur
Anisia sớm Hệ tầng Burgersdorp, Nam Phi Một trong những rhynchosaurs cơ bản nhất
Hệ tầng Bromsgrove Sandstone, Warwickshire, Anh Quốc Một rhynchosaur cơ bản, có thể là họ hàng gần của Rhynchosaurus
Hệ tầng Yerrapalli, Ấn Độ Một chi rhynchosaur Hyperodapedontidae
Anisia sớm Hệ tầng Burgersdorp, Nam Phi Một trong những rhynchosaurs cơ bản nhất. Nó nhỏ, có chiều dài khoảng 30 cm (12 in)
Hệ tầng Tarporley Siltstone, Anh Quốc Các rhynchosaur đầu tiên được mô tả. Nó có một vị trí khá cơ bản trong Rhynchosauria.
Anisia muộn Tanganyika Territory, Tanzania. Một chi của hyperodapedontid rhynchosaur.

†Tanystropheid sửa

Tanystropheids của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Amotosaurus Anisia sớm Hệ tầng Röt, Black Forest, southwestern Đức
Hệ tầng Vossenveld, Hà Lan
 
Dinocephalosaurus
 
Macrocnemus
 
Tanystropheus
Dinocephalosaurus Hệ tầng Guanling, Trung Quốc Một chi cổ dài, sống dưới nước archosauromorph. Một mẫu vật cụ thể đáng chú ý là có chứa một phôi trong vùng bụng của nó cho thấy rõ ràng là viviparous sinh sản.
Macrocnemus Anisia muộn đến Ladinia Hệ tầng Besano, Italy & Thụy Sỹ
Hệ tầng Falang, Trung Quốc
Hệ tầng Prosanto, Thụy Sỹ
Pectodens Hệ tầng Guanling, Trung Quốc
Protanystropheus
 • P. antiquus
Ba Lan; Đức; Áo; Hà Lan Loài này lần đầu tiên được mô tả vói tên Tanystropheus antiquus, một số tác giả vẫn muốn gộp loài này vào trong Tanystropheus.
Tanystropheus Trias giữa đến Trias muộn Hệ tầng Falang, Trung Quốc
Muschelkalk Group, Đức
Besano & Hệ tầng Meride, Thụy Sỹ
Hệ tầng Otter Sandstone, UK
Hệ tầng Gevanim, Israel

Archosauriforma sửa

Archosauriform của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Hệ tầng Donguz, Nga Một dạng archosauriform có quan hệ gần gũi với archosaurs, tương tự về mặt sinh học với Euparkeriidae.
 
Euparkeria
 
Shansisuchus
 
Sarmatosuchus
 
Uralosaurus
Nam Phi Euparkeria là một chi đã tuyệt chủng của archosauriform. Nó là một loài bò sát nhỏ gần với tổ tiên của Archosauria.
Hệ tầng Ermaying, Shaanxi, Trung Quốc Một archosauriform cơ bản, có thể là một chimera hóa thạch từ erythrosuchid Shansisuchus và một archosaur không xác định.
Hệ tầng Ermaying, Shaanxi, Trung Quốc Một archosauriform cơ bản, một thành viên của Erythrosuchidae.
Hệ tầng Ermaying, Shaanxi, Trung Quốc Một euparkeriid liên quan chặt chẽ đến Euparkeria .
Hệ tầng Ermaying, Shaanxi, Trung Quốc Một erythrosuchid.
Hệ tầng Donguz, Nga Một archosauriform cơ bản, trước đây được cho là họ hàng gần của Proterosuchus, một đơn vị phân loại cơ bản hơn.
Hệ tầng Donguz, Nga Một archosauriform erythrosuchid.
Hệ tầng Donguz, Nga Một archosauriform không phải archosaurian cơ bản, có thể là erythrosuchid.
Hệ tầng Ermaying, Shaanxi, Trung Quốc Một archosauriform cơ bản còn nghi ngờ. Có thể là euparkeriid hoặc thậm chí là suchian archosaur.
Archosaura sửa
Archosaurs của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Hệ tầng Moenkopi, Arizona Một ctenosauriscid poposauroid paracrocodylomorph.
 
Arizonasaurus
 
Asilisaurus
 
Qianosuchus
 
Teleocrater
 
Ticinosuchus
Manda Beds, Tanzania Một silesaurid dinosauriform.
Bromsgrove Sandstone, Anh Quốc Một ctenosauriscid suchian.
Anisia đến Ladinia muộn Hệ tầng Donguz, Orenburg Oblast, Nga Một thành viên của Aphanosauria, họ hàng cơ bản của khủng long và pterosaurs.
Hệ tầng Manda, Tanzania Một ctenosauriscid suchian.
Hệ tầng Ntawere, Zambia Một loài khủng long silesaurid.
Hệ tầng Manda, Tanzania Một chi loricatan suchian cơ bản hơn Prestosuchus
Manda Beds, Tanzania Có thể là khủng long, được biết đến sớm nhất.
Hệ tầng Guanling, Pan County, Trung Quốc Một chi thủy sinh poposauroid archosaur.
Hệ tầng Manda, Tanzania Một chi loricatan suchian hoặc có thể là một loài Prestosuchus
Hệ tầng Manda, Tanzania Một archosaur aphanosauria
Grenzbitumenzone, Thụy SỹItaly Một chi của suchian archosau. Ticinosuchus có nhiều điểm tương đồng với Paracrocodylomorpha.
Tây bắc Trung Quốc Một chi suchian archosaur, có thể là gracilisuchid. Việc phân loại Turfanosuchus đã trải qua nhiều lần sửa đổi trong quá khứ do sự kết hợp các đặc điểm của cả loài archosaurs suchian và họ hàng archosaur trước đó như Euparkeria .
 • "Waldhaus" ctenosauriscid
Hệ tầng Röt, Đức Một đơn vị phân loại chưa được đặt tên của archosaur ctenosauriscid
Hệ tầng Yerrapalli, Ấn Độ Một archosaur aphanosaurian.
Khắp Châu Âu Zanclodon là tên được sử dụng hình thức cho vật liệu hóa thạch có thể thực sự thuộc về ít nhất hai chi khủng long từ Trias trong số các chi khác.

Parareptilia sửa

Parareptiles của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Olenek - Anisia sớm Hệ tầng Zhuengeerqi locality, upper Heshanggou, Ordos Basin, Trung Quốc Một loài parareptile procolophonid trong phân họ Procolophoninae.
 
Sclerosaurus
Trias giữa Hệ tầng Otter Sandstone, Devon, Anh Quốc Một loài parareptile procolophonid trong phân họ 'Procolophoninae
Hệ tầng Ermaying, Trung Quốc Một chi parareptile procolophonid trong phân họ Leptopleuroninae.
Hệ tầng Ermaying, Trung Quốc Một chi parareptile procolophonid trong phân họ Leptopleuroninae.
Beaufort Group, Karoo Basin, Nam Phi Một chi parareptile procolophonid

Therapsida sửa

Therapsids của tầng Anisia
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Karoo Supergroup, Nam Phi Một kannemeyeriiform dicynodont cơ bản.
 
Kannemeyeria
Cerro Bayo de Portrerillos, Hệ tầng Cerro de las Cabras, Argentina, Nam Mỹ Một chi cynodont trong họ Galesauridae
Châu Phi, cũng có thể phân bố Á-Âu. Một chi kannemeyeriiform dicynodont trong họ Kannemeyeridae.
Hệ tầng Ermaying, Trung Quốc Một chi baurioidea therocephalian therapsids.
Nga Một dicynodont dạng kannemeyeriiform.
Hệ tầng Donguz, Nga Một chi kannemeyeriiform dicynodont trong họ Shansiodontidae.
Hệ tầng Ermaying, Trung Quốc Một chi kannemeyeriiform dicynodont.
Trung Quốc; Nam Phi Một chi kannemeyeriiform dicynodont trong họ Shansiodontidae.
Tanzania Một chi kannemeyeriiform dicynodont trong họ Shansiodontidae.
Argentina Một chi kannemeyeriiform dicynodont trong họ Shansiodontidae.

†Ceratitida sửa

Dưới sửa

Giữa sửa

Trên sửa

†Phylloceratida sửa

Nautilida sửa

Dưới sửa

Giữa sửa

Trên sửa

†Aulacocerida sửa

Dưới sửa

Pterioida sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “International Chronostratigraphic Chart” (PDF). International Commission on Stratigraphy. 2020.
 2. ^ According to Gradstein et al. (2004); Brack et al. (2005) give 248 to 241 Ma
 3. ^ See for a detailed geologic timescale Gradstein et al. (2004)
 4. ^ Ginter, M., Hampe, Hampe, O., Duffin, C., 2010.Handbook of Paleoichthyology Volume 3D: Chondrichthyes: Paleozoic Elasmobranchii: Teeth. in Schultze, H. (ed.) Handbook of Paleoichthyology. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München
Văn liệu
 • Brack, P.; Rieber, H.; Nicora, A. & Mundil, R.; 2005: The Global boundary Stratotype Section and Point (GSSP) of the Ladinian Stage (Middle Triassic) at Bagolino (Southern Alps, Northern Italy) and its implications for the Triassic time scale, Episodes 28(4), pp. 233–244.
 • Grǎdinaru, E.; Orchard, M.J.; Nicora, A.; Gallet, Y.; Besse, J.; Krystyn, L.; Sobolev, E.S.; Atudorei, N.-V. & Ivanova, D.; 2007: The Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for the base of the Anisian Stage: Deşli Caira Hill, North Dobrogea, Romania, Albertiana 36, pp. 54–71.
 • Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.; 2004: A Geologic Time Scale 2004, Cambridge University Press.

Liên kết ngoài sửa

Kỷ Trias (kỷ Tam Điệp)
Trias dưới/sớm Trias giữa Trias trên/muộn
Indus | Olenek Anisia | Ladinia Carnia | Noria
Rhaetia