Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc /
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Jura Dưới/Sớm Hettange trẻ hơn
Trias Trên/Muộn Rhaetia 201.3 ~208.5
Noria ~208.5 ~227
Carnia ~227 ~237
Giữa Ladinia ~237 ~242
Anisia ~242 247.2
Dưới/Sớm Olenek 247.2 251.2
Indu 251.2 251.902
Permi Lạc Bình Trường Hưng già hơn
Phân chia Kỷ Trias theo ICS năm 2020.[1]

Tầng Indu trong niên đại địa chấtkỳ đầu tiên của thế Trias sớm, và trong thời địa tầng họcbậc dưới cùng của thống Trias dưới. Kỳ Indu tồn tại từ ~ 251.902 Ma đến 251.2 Ma (Ma: Megaannum, triệu năm trước).[2]

Kỳ Indu đôi khi được chia thành các phụ kỳ hoặc phụ tầng Griesbach Dieneri.[3]

Kỳ Indu kế tục kỳ Trường Hưng của thế Lạc Bình kỷ Permi, và tiếp sau là kỳ Olenek của thế Trias sớm.[4] Kỳ Indu gần trùng với kỳ Feixianguan khu vực Trung Quốc.

Địa tầng sửa

Tầng Indu được các nhà địa tầng người Nga đưa vào tài liệu khoa học vào năm 1956,[5], người đã chia tầng Scyth được các nhà phân tầng phương Tây sử dụng thành tầng Indu và tầng Olenek. Tầng Indu được đặt tên theo tên vùng Indus của Ấn Độ.[6] Cách phân chia thống Trias dưới của Nga sau đó dần thay thế cách chia được sử dụng ở phương Tây.

Đáy của tầng Indu (cũng là đáy của thống Trias dưới, và đáy của giới Mesozoi) được xác định là vị trí trong hồ sơ hóa thạch nơi loài conodont Hindeodus parvus xuất hiện đầu tiên, hoặc ở cuối dị thường âm δ18O sau sự kiện tuyệt chủng tại ranh giới Permi-Trias. Hồ sơ tham chiếu chính thức (GSSP) của đáy tầng Indu nằm ở Meishan, Trường Hưng, Hồ Châu, Trung Quốc.[7]

Đỉnh của tầng Indu (đáy của Olenek) là ở lần đầu tiên xuất hiện các loài ammonit Meekoceras gracilitatis.

Sinh địa tầng sửa

Mặc dù kỳ Indu có độ tuổi ngắn bất thường vào thời điểm này trong thang thời gian địa chất, nhưng phạm vi triệu năm của nó vẫn chứa 5 đới sinh vật ammonit trong miền Boreal, và 4 đới sinh vật ammonit trong miền Tethys.

Trầm tích biển đá phiến đen rất phổ biến, đặc biệt là trong vùng phụ tầng Dieneri của Indu. Những điều này chỉ ra sự kiện thiếu oxy trong đại dương.[8]

Cổ sinh sửa

†Ammonoids sửa

Ammonoidea của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Toàn thế giới Một gyronitid ammonoid
 
Ophiceras himalayanum
Toàn thế giới Một gyronitid ammonoid
Toàn thế giới Một ophiceratid ammonoid
Toàn thế giới Một otoceratid ammonoid

†Conodonts sửa

Conodonta của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Toàn thế giới index fossil for the base of the Triassic

Cá sụn sửa

Chondrichthyes của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Carbon đến Trias sớm Hoa Kỳ, Canada Một eugeneodontid holocephali (caseodontid)
 
Caseodus
 
Fadenia
 
Listracanthus
 
Parahelicampodus
Carbon đến Trias sớm Hoa Kỳ, Canada, Greenland Một eugeneodontid holocephali (caseodontid)
Trias sớm đến Creta sớm Nam Phi, Greenland, Svalbard Một hybodontiform elasmobranch
Carbon đến Trias sớm Canada Một loài chondrichthyan với các mối quan hệ không chắc chắn, được biết đến chủ yếu từ những chiếc răng giả giống như lông vũ của chúng.
Trias sớm Greenland Một eugeneodontid holocephali (edestid)

Cá vây tia sửa

Actinopterygii của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Nevada, Hoa Kỳ Một non-neopterygia
 
Birgeria
 
Bobasatrania
 
Saurichthys
Trias sớm Greenland, Madagascar Một non-neopterygia
Trias Greenland, Madagascar Một non-neopterygia
Lạc Bình đến Trias giữa Greenland, Madagascar, Canada Một non-neopterygia
Trias sớm Greenland, Madagascar Một non-neopterygia
Trias sớm Nevada, Hoa Kỳ Một neopterygia
Trias sớm Greenland, Madagascar Một Platysiagid
Trias sớm đến Trias giữa Greenland, Madagascar, Hoa Kỳ Một non-neopterygia
Trias Greenland, Madagascar Một non-neopterygia
Trias sớm Madagascar Một neopterygia

Coelacanths sửa

Actinistia của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Canada Một coelacanth.
Trias sớm Greenland Một coelacanth
Trias sớm Madagascar Một coelacanth nhỏ
Carbon đến Trias sớm Madagascar Một coelacanth
Trias sớm Greenland Một coelacanth
Trias sớm Greenland, Madagascar, Canada Một coelacanth

Lungfishes sửa

Dipnoi của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Madagascar
 
Paraceratodus
Trias sớm Angola và Madagascar
Trias sớm Madagascar
Trias sớm Australia

†Temnospondyls sửa

Temnospondyli của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Pakistan; Madagascar Một loài lưỡng cư trematosaurid stereospondyl
 
Aphaneramma
 
Banksiops
 
Broomistega
 
Cryobatrachus
 
Lapillopsis
 
Lyddekerina
 
Micropholis stowi
 
Nanolania anatopretia
 
Watsonisuchus
Trias sớm Australia Một loài lưỡng cư brachyopid stereospondyl.
Beaufort Group, Karoo Basin, Nam Phi Một chi lưỡng cư stereospondyl trong họ Rhinesuchidae.
Trias sớm Hệ tầng Knocklofty, Australia Một loài lưỡng cư lydekkerinid stereospondyl.
Trias sớm Hệ tầng Fremouw, Nam Cực Một loài lưỡng cư lydekkerinid stereospondyl.
Trias sớm Hệ tầng Sakamena, Madagascar Một loài lưỡng cư lydekkerinid stereospondyl.
Indu đến Olenek Madagascar Một loài lưỡng cư capitosauria có quan hệ họ hàng gần với Watsonisuchus.
Trias sớm Đới Lystrosaurus Assemblage, Hệ tầng Katberg, Nam Phi Một loài lưỡng cư lydekkerinid stereospondyl.
Trias sớm Queensland, Australia Một loài lưỡng cư brachyopomorph stereospondyl. Một từ đồng nghĩa có thể có của chi liên quan chặt chẽ Bothriceps.
Hệ tầng Arcadia, Australia Một loài lưỡng cư stereospondyl cơ bản trong họ Lapillopsidae.
Trias sớm Nam Phi; Australia. Một loài lưỡng cư lydekkerinid stereospondyl.
Tây Bengal, India Một loài lưỡng cư stereospondyl cơ bản trong họ Lapillopsidae.
Trias sớm Đới Lystrosaurus Assemblage, Bồn Karoo, Nam Phi Một chi dissorophoid temnospondyl trong họ Micropholidae. Trước đây nó đã được bao gồm trong Amphibamidae cùng với các micropholid khác. Tuy nhiên, một số phân tích cho thấy họ Micropholidae là một nhánh riêng biệt của thuốc giảm trĩ non-olsoniform có nguồn gốc.
Australia Một loài lưỡng cư stereospondyl trong họ Rhytidosteidae.
Australia Một loài lưỡng cư stereospondyl trong họ Rhytidosteidae.
Indu sớm đến Olenek sớm Hệ tầng Knocklofty, Tasmania Một loài lưỡng cư stereospondyl cơ bản trong họ Lapillopsidae.
Trias sớm Astrakhan Oblast, Nga Một loài lưỡng cư rhytidosteid stereospondyl.
Trias sớm Rio Grande do Sul, Brazil Một loài lưỡng cư stereospondyl trong họ Rhytidosteidae.
Nam Phi Một loài lưỡng cư dvinosauria trong họ Tupilakosauridae.
Trias sớm Greenland; Madagascar Một loài lưỡng cư trematosaurid stereospondyl
Trias sớm Australia; Nam Phi Một loài lưỡng cư capitosaurian
Trias sớm Queensland, Australia Một loài lưỡng cư brachyopid stereospondyl.

†Chroniosuchians sửa

Chroniosuchia của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Nga Một bystrowianid reptiliomorph
 
Axitectum
 
Bystrowiana
Lạc Bình đến Trias sớm Nga, Trung Quốc Một reptiliomorph

Lissamphibia sửa

Lissamphibia của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Trias sớm Madagascar Triadobatrachus là một chi đã tuyệt chủng của động vật lưỡng cư giống ếch salientia, chỉ bao gồm một loài đã biết, Triadobatrachus massinoti. Nó là thành viên lâu đời nhất của dòng ếch được biết đến, và là một ví dụ tuyệt vời về hóa thạch chuyển tiếp.
 
Triadobatrachus

†Procolophonomorphs sửa

Procolophonomorpha của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Lạc Bình đến Trias sớm Madagascar Một owenettid parareptile.
 
Owenetta
 
Procolophon
Nam Phi Loài parareptile procolophonid, nó tương tự như owenettids do vị trí cơ bản.
Trias sớm China Một loài song sinh procolophonid, hiện được phân loại thuộc chi procolophonin Eumetabolodon mặc dù nó có tính cơ bản hơn và có quan hệ họ hàng gần với Theledectes.
Lạc Bình đến Trias sớm Nam Phi Một owenettid parareptile.
Hệ tầng Vokhma. Nizhnii Novgorod, Nga Một loài song sinh procolophonid cơ bản.
Permi muộn đến Trias muộn Nam Phi Một chi hình thằn lằn parareptile.
Nam Phi Một loài song sinh procolophonid cơ bản.
Indu sớm Nam Phi Một owenettid parareptile.
Nam Phi Một loài song sinh procolophonid cơ bản.

Diapsids sửa

Diapsida của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Permi muộn đến Trias sớm Madagascar Một loài bò sát tangasaurid younginiform.
 
Hovasaurus
Trias sớm Coast Province, southeastern Kenya. Một loài bò sát tương đối nhỏ, có cấu tạo nhẹ, giống thằn lằn, rất có thể là tangasaurid younginiform nhưng không có khả năng thích nghi thủy sinh riêng biệt.
Permi muộn đến Trias sớm Hệ tầng Katberg, Nam Phi Một chi bò sát giống thằn lằn lepidosauromorph đã tuyệt chủng.

Archosauromorphs sửa

Archosauromorpha của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Hệ tầng Arcadia, Queensland, Australia. Một archosauromorph cơ bản nhỏ, có thể liên quan chặt chẽ đến Prolacerta.
 
Prolacerta
 
Proterosuchus
Indu sớm Hệ tầng Katberg, Beaufort Group, Nam Phi Một bản gốc rhynchosaur, lâu đời nhất được biết đến cho đến nay.
Nam Phi, Hệ tầng Fremouw, Nam Cực Một archosauromorph cơ bản nhỏ, giống thằn lằn, ban đầu được cho là lepidosauromorph.
Nam Phi Loài bò sát đất lớn nhất trong thời kỳ đầu kỷ Trias, có kích thước tương đương với rồng Komodo ngày nay. Nó trông hơi giống với một con cá sấu nguyên thủy và có nhiều đặc điểm hiện đại như hàm dài, cơ cổ khỏe, chân ngắn và đuôi dài, trong khi vẫn giữ được một số đặc điểm riêng như chân dài và miệng hình móc câu.
Indu đến Olenek Hệ tầng Knocklofty, West Hobart, Tasmania Từng được cho là một proterosuchid, đơn vị phân loại này ngày nay được cho là trung gian giữa các archosauriform không archosauriform nâng cao như Prolacerta và các archosauriform cơ bản như Proterosuchus. Chi này cũng đáng chú ý là một trong những loài bò sát kỷ Trias Australia hoàn chỉnh nhất được biết đến.
Indu đến Olenek Nam Ural, Nga Ban đầu được phân loại là rauisuchid, Tsylmosuchus gần đây được hiểu là một dạng archosauriform không xác định. Tsylmosuchus xuất hiện trong suốt thời đại Olenekian. Một số địa tầng mà từ đó Tsylmosuchus đã được tìm thấy có tuổi Indu, khiến nó trở thành một trong những loài archosaurs sớm nhất.

Therapsids sửa

Therapsids của tầng Indu
Đơn vị phân loại Hiện diện Vị trí Mô tả Hình ảnh
Một cynodont.
 
Galesaurus
 
Lystrosaurus murrayi
 
Regisaurus
 
Scaloposaurus
 
Thrinaxodon
Permi muộn đến Trias sớm Nam Cực, Nga, India, Nam Phi Một dicynodont. Đây là nhóm động vật có xương sống trên cạn phổ biến nhất trong kỷ Trias sớm, trong một thời gian 95% động vật có xương sống trên cạn là Lystrosaurus
Permi muộn đến Trias sớm Nam Phi Một therocephalian.
Arocephalian.
Trias sớm Nam Phi, Nam Cực Một cynodont cỡ mèo. Nhiều nhà khoa học cho rằng những vết rỗ trên hộp sọ cho thấy Thrinaxodon có râu và do đó, có thể có một lớp lông bao phủ. Có ý kiến ​​cho rằng nó là một kẻ máu nóng. Dù vậy, nó vẫn đẻ trứng.

Tham khảo sửa

 1. ^ “International Chronostratigraphic Chart” (PDF). International Commission on Stratigraphy. 2020.
 2. ^ “Global Boundary Stratotype Section and Point”. International Commission of Stratigraphy. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2020.
 3. ^ Tozer E. T. (1965): Lower Triassic stages and ammonoid zones of Arctic Canada: Paper of the Geological Survey of Canada 65:1–14.
 4. ^ See for a detailed geologic timescale Gradstein et al. (2004)
 5. ^ Kiparisova & Popov (1956)
 6. ^ The Triassic Timescale, Spencer Lucas (2010), ISBN 9781862392960
 7. ^ Yin Hongfu, Zhang Kexin, Tong Jinnan, Yang Zunyi und Wu Shunbao: '"The Global Stratotype Section and Point (GSSP)of the Permian-Triassic Boundary." Episodes, 24(2): 102-114, Beijing 2001 ISSN 0705-3797.
 8. ^ Ware et al. (2015): High-resolution biochronology and diversity dynamics of the Early Triassic ammonoid recovery: the Dienerian faunas of the Northern Indian Margin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 440:363-373 https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.09.013
Văn liệu
 • Brack, P.; Rieber, H.; Nicora, A. & Mundil, R.; 2005: The Global boundary Stratotype Section and Point (GSSP) of the Ladinian Stage (Middle Triassic) at Bagolino (Southern Alps, Northern Italy) and its implications for the Triassic time scale, Episodes 28(4), pp. 233–244.
 • Gradstein, F. M.; Ogg, J. G. & Smith, A. G.; 2004: A Geologic Time Scale 2004, Cambridge University Press.
 • Kiparisova, Lubov Dmitrievna & Popov, Yurij Nikolaivitch; 1956: Расчленение нижнего отдела триасовой системы на ярусы (Subdivision of the lower series of the Triassic System into stages), Doklady Akademii Nauk SSSR 109(4), pp 842–845.

Liên kết ngoài sửa